;
17.12.2014 15.20
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Alustava ITC/perimeter -maksu vuodelle 2015

ENTSOE:n alustavien laskelmien mukaan ITC/perimeter -maksu vuodelle 2015 on 0,6 €/MWh. ENTSO-E vahvistaa maksun suuruuden 25.3.2015, kun tarkistetut lähtötiedot ja laskelmat ovat käytettävissä.
Maksua sovelletaan sekä sähkön viennille EU:n yhteisen sähkömarkkina-alueen ulkopuolelle että tuonnille EU:n yhteisen sähkömarkkina-alueen ulkopuolelta. Fingrid soveltaa maksua Suomen ja Venäjän välisessä sähkökaupassa.
 
Lisätietoja:
Risto Lindroos, puh. 030 395 5139 
Juha Hiekkala, 030 395 5108