;
11.2.2013 14.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Uusi reservilaji, automaattinen taajuudenhallintareservi otettu testikäyttöön

Pohjoismainen taajuuden laatu on viime vuosina jatkuvasti heikentynyt ja tilanteen korjaamiseksi pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat suunnitelleet useita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Yksi näistä on uuden reservilajin, automaattisen taajuudenhallintareservin, käyttöönotto. Automaattinen taajuudenhallintareservi on otettu testikäyttöön kaikissa pohjoismaissa. Suomessa reservin käytön testaus aloitettiin maanantaina 4.2.2013 yhden sähköntuottajan kanssa. Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken reserviä on sovittu koejaksolla ylläpidettäväksi 100 MW, josta Fingridin osuus on 23 MW. Kevään 2013 aikana reservin toiminnallisuutta on tarkoitus testata myös isommalla määrällä. Taajuudenhallintareservin toiminnallisuutta kehitetään sekä tulevaisuudessa tarvittavaa reservin määrää arvioidaan testausjaksolla saatujen kokemusten perusteella. Olennaisena osana taajuudenhallintareservin jatkokehitystä on pohjoismaisten markkinoiden perustaminen. Fingrid hankkii reservin alkuvaiheessa kahdenvälisin sopimuksin ja maksaa kaikille reservin ylläpitoon osallistuville yhtäläisen korvauksen.  

Uusi reservi aktivoituu taajuuspoikkeamassa automaattisesti kantaverkkoyhtiön lähettämän tehonmuutossignaalin mukaisesti ja pysyy aktivoituneena kunnes taajuus on palautunut nimelliseksi. Pohjoismaiset TSO:t esittelivät uuden reservilajin teknisiä ominaisuuksia ja hankintaa toukokuussa reservitoimittajille suunnatussa työpajassa. Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy ENTSO-E:n internet-sivuilta.

Uusi reservi oli esillä myös Fingridin markkinatoimikunnan ja käyttötoimikunnan vuoden 2012 kesäkuun kokouksissa.

Lisätietoja
Vesa Vänskä puh. 030 395 5185
Jyrki Uusitalo puh 030 395 5181