;
28.6.2013 15.00
Sähkömarkkinat, Kansainväliset uutiset

Transparenssiasetus lisää eurooppalaisten sähkömarkkinoiden läpinäkyvyyttä

14.6.2013 astui voimaan eurooppalainen asetus läpinäkyvyyden lisäämisestä sähkömarkkinoilla. Asetus velvoittaa eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt luomaan ENTSO-E:n ylläpitämän internet-sivuston, jolla julkaistaan kantaverkkoyhtiöiden, tuottajien ja suurten sähkönkäyttäjien tietoa eurooppalaisiin sähkömarkkinoihin liittyen. ​Pohjoismaisittain uutta on yli 100 MW:n tuotantoyksiköiden tuntikohtainen tuotantotieto, joka tullaan julkaisemaan viiden vuorokauden viiveellä sekä maittain julkaistavat tunneittaiset tuotantolajikohtaiset tuotantoenergiat, joiden julkaisu tapahtuu tunnin viiveellä. Lisäksi kaikki eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt tulevat julkaisemaan pidemmän aikavälin kulutusennusteita ja yksityiskohtaisempia tietoja pullonkaulojen hallintatoimenpiteistä sekä reserveistä ja säätösähkömarkkinoista.

Kantaverkkoyhtiöillä on 18 kuukautta aikaa toteuttaa internet-sivusto, joten se on käytettävissä viimeistään vuoden 2015 alussa.

Asetus löytyy suomen kielellä tästä linkistä.

Lisätietoja antavat:
Kaija Niskala puh 030 395 5147
Katja Lipponen puh 030 395 5106