;
26.11.2013 10.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Tehoreservin ylläpidossa siirrytään talvikauteen

​Joulukuun alusta alkaen tehoreservin ylläpidossa mukana olevat lauhdevoimalaitokset siirtyivät enintään 12 tunnin valmiuteen sähkön tuotantoa varten. Järjestelmässä on mukana kaksi voimalaitosta: Kristiina 1 ja Vaskiluoto 3. Voimalaitosten yhteenlaskettu kapasiteetti on 365 MW. Tehoreservisopimukset ovat voimassa 30.6.2015 saakka.

Suomessa ja Ruotsissa aktivoituvan tehoreservin säännöt Elspot-markkinalla ovat samat kuin edellisinä vuosina ja ne perustuvat talvikauden 2011/2012 sääntöihin. Aktivointisäännöt on julkaistu Nord Pool Spotin tiedotteena Exchange Information No. 61/2011- Activation of peak load capacity for Elspot in Finland and Sweden during winter 2011/2012.

Suomen ja Ruotsin tehoreservien mahdollinen käynnistyminen tiedotetaan sekä sähköpörssi Nord Pool Spotin että Fingridin internet-sivuilla. Suomessa käynnistyvä tehoreservi on nähtävissä reaaliaikaisena Fingridin voimajärjestelmän tila -kuvassa kohdassa tehoreservi.

Lisätiedot:
Jonne Jäppinen, puh. 030 395 4225
Juha Hiekkala, puh. 030 395 5108