;
10.7.2013 11.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Markkinamalli tiedonvaihtoa varten

NBS-hankkeen suunnitteluvaiheessa todettiin, että pohjoismaista taseselvitystä varten on kehitettävä yhteinen sanomaformaatti. Nyt sanomaformaatin määrittely on saatu päätökseen, ja se on julkaistu kommentoitavaksi.

Työn tuloksista kerätään kommentteja kansallisella tasolla, ja kommenteista keskustellaan yhteispohjoismaisessa foorumissa. Kukin maa on nimittänyt kaksi edustajaa esittelemään kansallisia näkökohtia. Energiateollisuuden edustajina NBS sanomaformaattiforumissa ovat Jari Jaakola (Pohjois-Suomen Energiatieto Oy) ja Markus Piispanen (Energiateollisuus ry).
 
NBS:n tarpeisiin laaditun sanomaformaatin valmistellut työryhmä on myös mukana pohjoismaisten loppukäyttäjämarkkinoiden kehittämisessä. Näin varmistetaan sähkömarkkinoiden eri prosessien yhteensopivuus.
 
Katso raportti tästä.
 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Minnakaisa Ahonen, puh. 030 395 5257