;
16.9.2013 15.45
Ajankohtaista

Maanomistajat antavat hyvän arvosanan Fingridille

Tuoreen maanomistajille suunnatun yrityskuvatutkimuksen tuloksista ilmenee, että Fingrid tunnistetaan luotettavaksi, osaavaksi ja huolehtivaksi yritykseksi. Yleisarvosana Fingridistä toimijana on parantunut edellisvuodesta.
Fingrid tunnetaan hyvin nimeltä. Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin nimeämään energia- ja sähköalan yrityksiä, jolloin 77 prosenttia kaikista vastaajista muisti kuulleensa Fingridistä.
Fingridin nimeltä tuntevista 91 prosenttia arvioi Fingridiä joko myönteisesti tai neutraalisti. Kaikkein positiivisimmin Fingridiin suhtautuvat ne maanomistajat, joiden mailla Fingridin johtoja on. Näistä vastaajista positiivisesti tai neutraalisti arvioi Fingridiä peräti 92 prosentin edestä.
 
Mielikuvallisesti Fingridiä arvostetaan erityisesti ammattitaitoisena, luotettavana, avoimena ja vastuullisena toimijana.
 
Maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm löytää kauttaaltaan hyvistä tutkimustuloksista muutamia kohtia, joista voi olla erityisen tyytyväinen.
 
- Fingridin saama yleisarvosana on positiivinen uutinen ja se osoittaa, että työmme on tuottanut tulosta. Periaatteisiimme kuuluu avoin ja rehellinen toiminta.  Vaikka voimajohtotöissä joudutaan joskus käyttämään järeitäkin työmenetelmiä, pyrimme kuitenkin kuulostelemaan maanomistajien mielipiteitä herkällä korvalla.
 
- Erityisen tyytyväinen olen siitä, että ne joiden omistamille maille rakennamme johtojamme antavat korkeimmat arvosanat Fingridille, toteaa Alm.
 
Alm jatkaa, että tutkimuksessa korostuu maanomistajien halu saada oikeaa ja luotettavaa tietoa hankkeista. Almin mielestä yhteistyötä voidaan ja pitääkin kehittää. Erityisesti ennakoiva vireillä olevista hankkeista ja töistä viestiminen ja sopiminen on ensiarvoisen tärkeätä.
 
Fingrid tutkii säännöllisesti maanomistajien yritysmielikuvia energia-alan toimijoihin. Syksyllä valmistuneen tutkimuksen mukaan maanomistajien antamat arvosanat Fingridille olivat parantuneet kaikilla mitattavilla osa-alueilla edellisvuoden tutkimukseen verrattuna.
 
Yrityskuva käytännön toteutuksesta vastasi IROResearch Oy. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluilla elokuussa 2013 maanomistajille. Vastaajat valittiin rekisteristä, jossa on 4 300 maanomistajaa. Kaikkiaan tehtiin 400 puhelinhaastattelua.
 
Lisätietoja:
Ilkka Alm, maankäyttöpäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5101
Marjaana Kivioja, viestintäpäällikkö, Fingrid Oyj, 030 395 5257