;
21.11.2013 11.15
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä, Sähkömarkkinat

Hankintapäätös taajuusohjatusta käyttö- ja häiriöreservistä vuodelle 2014

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen kotimaisten reservihaltijoiden osallistumisesta sähköjärjestelmän taajuusohjattujen reservien ylläpitoon vuodeksi 2014.
Ylläpitoon osallistuvat reservinhaltijat valittiin tarjouskilpailun perusteella. Fingrid saa näillä sopimuksilla käyttöönsä enimmillään 75 MW taajuusohjattua käyttöreserviä ja 319 MW taajuusohjattua häiriöreserviä. Taajuusohjatun häiriöreservin vuosihankintaan osallistuu ensi kertaa myös kulutusta.  Fingridin käytössä kulloinkin oleva reservin määrä riippuu reserviä ylläpitävien sen hetkisestä yksiköiden tuotanto- ja kulutustilanteesta. Reservinhaltijat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservin määrän.
 
Reservinhaltijoille ylläpidosta maksettava korvaus määräytyi tarjouskilpailun mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 15,80 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 4,03 €/MW,h. Kapasiteettikorvauksen lisäksi taajuusohjatun käyttöreservin aktivoitumisen aiheuttama   säätöenergia kompensoidaan säätösähkön hinnalla. Sopimusten kokonaisarvo on noin 14 miljoonaa euroa.
 
Nyt tehtyjen sopimusten lisäksi Fingrid hankkii reserviä sopimuksilla Venäjän- ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.
 
Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt ovat keskenään sopineet kunkin yhtiön ylläpitämän reservien määrän. Fingridin osuus pohjoismaisesta taajuusohjatusta käyttöreservistä on noin 140 MW ja taajuusohjatusta häiriöreservistä noin 260 MW.
 
Lisätietoja:
Vesa Vänskä, puh. 030 395 5185
Laura Laitinen, puh. 030 395 5166