;
21.2.2013 12.30
Lehdistötiedotteet, Projektit, Ajankohtaista

Fingridiltä uusia investointeja sähköasemiin

​Fingrid rakentaa uuden sähköaseman Naantaliin ja uudistaa Petäjäskosken sähköasemaa Pohjois-Suomessa. Molemmat investointipäätökset liittyvät isoihin voimajohtoprojekteihin sekä kantaverkon mittavaan investointiohjelmaan.
Petäjäskosken aseman uusiminen on osa Lapin verkon kehittämissuunnitelmaa. Sähköasemauudistus pitää sisällään ikääntyneen ja rakenteeltaan epätarkoituksenmukaisen 220 kilovoltin kytkinlaitoksen uusimisen ja lisäksi asemalle lisätään toinen 400/220 kilovoltin muuntaja.

Investointi toteutetaan Lapin sähköverkon käyttövarmuuden parantamiseksi, sillä alueen sähköverkko on muuttumassa ja Petäjäskosken asema on keskeinen kantaverkon solmukohta Pohjois-Suomessa. Alueen sähkönkulutus on kasvanut voimakkaasti matkailu- ja asutuskeskuksissa, myös kaivostoiminnan sähkönkulutus on kasvussa.

Sähköaseman uudistamisen kokonaiskustannukset ovat noin 16 miljoonaa euroa. Uusi asema valmistuu vuonna 2015.


Kraftnät Åland rakentaa merikaapelin Ahvenanmaalta Suomeen

Naantalinsalmen uusi 110 kilovoltin sähköasema puolestaan mahdollistaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisen uuden tasasähkötekniikkaan perustuvan merikaapeliyhteyden liittämisen. Asema korvaa tulevaisuudessa nykyisen Naantalin voimalaitoksella sijaitsevan 110 kV kytkinlaitoksen, joka on ikääntynyt eikä täytä enää kantaverkon käyttövarmuusvaatimuksia. 

Naantalin sähköasema rakennetaan noin kilometrin päähän nykyisestä asemasta olemassa olevan johtokadun varteen. Kytkinlaitoksen tilavarauksissa on huomioitu Turun seudun sähköntuotannon ja -kulutuksen tulevat kasvutarpeet. Hankittu 11,2 hehtaarin asematontti mahdollistaa myös 400kV kytkinlaitoksen, päämuuntajien ja reaktorilaitoksen rakentamisen tulevaisuudessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vajaat 9 miljoonaa euroa.

Sähköaseman rakentaminen aloitetaan keväällä 2013 ja asema valmistuu vuonna 2015 rinnan naapuritontille rakennettavan Kraftnät Ålandin konvertteriaseman kanssa. Ahvenanmaan kantaverkko-operaattori, Kraftnät Åland Ab, rakentaa merikaapeliyhteyden Manner-Suomeen. Kaapeli valmistuu tuotantokäyttöön vuoden 2015 lopulla. Siirtoyhteys liitetään Fingridin kantaverkkoon Naantalissa.


Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 030 395 5129

rakentamispäällikkö Keijo Välimaa puh. 030 395 5281/ Petäjäskosken sähköasema
projektipäällikkö Jari Tiusanen, puh. 030 395 5146/ Naantalin sähköasema