;
24.10.2013 14.00
Ajankohtaista

Fingridille sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysvastuu

Fingrid on saanut syksyllä voimaan tulleen sähkömarkkinalain myötä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysvastuun. Toiminta koskee sähköistä sanomaliikennettä markkinaosapuolten välillä. Uuden tiedonvaihtopalvelun vetäjänä aloitti 1.9.2013 Minna Arffman.
Fingridin palvelulla edistetään mm. tiedonvaihdon tehokkaita menettelytapoja ja yhtenäisten sanomaliikennestandardien käyttöä. Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen on myös tärkeää Suomen tulevien tiedonvaihtoratkaisujen kannalta.
 
Fingridin vastuulle siirtyy jo olemassa olevia tiedonvaihtoon liittyviä palveluita kuten käyttöpaikkarekisteri, sertifiointipalvelu, yhteystietotaulukko sekä tiedonvaihdon ohjeistuksia. Palveluiden kehitys ja siirto on alkanut ja tavoitteena on tiedonvaihdon palvelujen käynnistäminen kevääseen 2014 mennessä. Aikataulu tarkentuu hankkeiden edetessä.
 
Fingrid on perustamassa sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon neuvonta- ja asiakaspalvelua. Sen kautta sähkömarkkinatoimijoilla on mahdollisuus selvittää tiedonvaihtoon liittyviä ongelmatilanteita ja varmistaa oikea toimintatapa. Neuvonta- ja asiakaspalvelu käynnistyy ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2014.
 
Palvelutoiminnan käynnistysvaiheen jälkeen on tarkoitus solmia tiedonvaihtopalveluista palvelusopimukset Fingridin ja kaikkien sähkömarkkinatoimijoiden välille. Sopimusta valmisteltaessa kuullaan toimijoita ja lopulta Energiamarkkinavirasto vahvistaa sopimusehdot.
 
Läheinen yhteistyö alan toimijoiden kanssa on toiminnan perusta. Fingridin yhteyteen on tarkoitus perustaa tiedonvaihdon toimikunta, jossa käsitellään ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä.
 
Lisätietoja:
palvelupäällikkö Minna Arffman, puh. 030 395 5263