;
15.2.2013 13.30
Ajankohtaista, Projektit, Sähköjärjestelmä

Fingrid rakentaa uuden 110 kV sähköaseman Naantaliin

Fingrid Oyj on tehnyt 6.2.2013 investointipäätöksen uuden Naantalinsalmen 110 kV sähköaseman rakentamisesta. Uusi sähköasema mahdollistaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisen uuden HVDC-merikaapeliyhteyden liittämisen. Asema korvaa tulevaisuudessa nykyisen Naantalin voimalaitoksella sijaitsevan 110 kV kytkinlaitoksen, joka on ikääntynyt eikä täytä enää kantaverkon käyttövarmuusvaatimuksia.​ 
Uusi sähköasema rakennetaan noin kilometrin päähän nykyisestä asemasta olemassa olevan johtokadun varteen. Tuleva 110 kV kytkinlaitos toteutetaan 2 pääkisko + 1 apukisko -rakenteisena avokytkinlaitoksena sisältäen 12 kpl johtolähtöjä ja kiskokatkaisijakentän.  Kytkinlaitoksen tilavarauksissa on huomioitu Turun seudun sähköntuotannon ja -kulutuksen tulevat kasvutarpeet. Hankittu 11,2 hehtaarin asematontti mahdollistaa myös 400kV kytkinlaitoksen, päämuuntajien ja reaktorilaitoksen rakentamisen tulevaisuudessa. Hankeen kokonaiskustannukset ovat noin 8,8 miljoonaa euroa.

Sähköaseman rakentaminen aloitetaan keväällä 2013 ja asema valmistuu vuonna 2015 rinnan naapuritontille rakennettavan Kraftnät Ålandin HVDC -konvertteriaseman kanssa. Ahvenanmaan kantaverkko-operaattori, Kraftnät Åland Ab, rakentaa merikaapeliyhteyden Manner-Suomeen. Kaapeli valmistuu tuotantokäyttöön vuoden 2015 lopulla. Siirtoyhteys liitetään Fingridin kantaverkkoon Naantalissa.

Merikaapelin siirtokapasiteetti on 100 MW. Siirtoyhteys rakennetaan parantamaan Ahvenanmaan voimajärjestelmän käyttövarmuutta. Tekninen siirtokapasiteetti Keski-Ruotsin ja Manner-Suomen välillä kasvaa molempiin suuntiin maksimissaan 80 MW:iin, nykyisen Ruotsin ja Ahvenanmaan välisen siirtoyhteyden ollessa 80 MW.

Kaapeliyhteydestä antaa lisätietoja toimitusjohtaja Jan Kahlroth, Kraftnät Åland, puh. +358 18 539 252 tai gsm +358 457 5692 776

Sähköasemasta antaa lisätietoja varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, Fingrid Oyj, puh. +358 (0)30 395 5129 tai suunnittelupäällikkö Aki Laurila, Fingrid Oyj, puh. +358 (0)30 395 5135.