;
19.12.2013 12.00
Ajankohtaista, Projektit

Fingrid Oyj ja IBM etenevät kantaverkon verkkotietojärjestelmän uudistamisessa

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid toteuttaa laajuudessaan ainutkertaisen kantaverkon toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmän uudistusprojektin. IBM valittiin projektiin toimittajaksi vuoden 2012 maaliskuussa. Tulevassa ratkaisussa on integroitu yhteen kaikki tietojärjestelmät, joita tarvitaan kantaverkko-omaisuuden elinkaareen hallintaan ulottuen pitkäntähtäimen suunnitelmista päivittäisen operatiivisen työn suunnitteluun ja hallintaan. Valmistuessaan ratkaisu on laajuudessaan uniikki siirtoverkkotoimialalla maailmanlaajuisestikin arvioituna. ”Haasteena on ollut yhdistää tietolähteitä, joiden tuottama data on hyvin erilaista. Näitä tietoja pitää pystyä analysoimaan ja hyödyntämään aiempaa tehokkaammin. Konkreettisena hyötynä voi sanoa, että jatkossa hallitsemme kokonaisuuden paremmin koko omaisuuden elinkaaren ajalta”, kertoo projektipäällikkö Marcus Stenstrand Fingridiltä.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa Fingrid ottaa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmään kuuluvan kokonaisuuden, jolla suunnitellaan ja budjetoidaan kunnossapitotyöt sekä verkon laajennusprojektit. Lisäksi kantaverkon sähköasemien laitetiedot ja huoltohistoria siirretään uuteen ratkaisuun. Jatkossa järjestelmäkokonaisuuteen liitetään myös muun muassa voimajohtojen huoltotiedot, rakennetiedot sekä suojaus- ja verkostolaskenta.

Tietojen saanti on mahdollista mobiilisti ajasta ja paikasta riippumatta. Järjestelmän tietoja hyödyntävät jatkossa esimerkiksi palvelutoimittajat, jotka tekevät kunnossapitoa ja rakennustöitä maastossa Fingridille.

”Projekti kattaa ison osan Fingridin ydintoiminnoista ja toteutuksessa on mukana lähes koko henkilöstö. Taloudelliset panostukset ovat mittavat. Tässä mielessä projektin ensimmäisen vaiheen päättyessä tuntuu hyvältä. Olemme uskaltaneet tarttua isoon kokonaisuuteen ja lähteneet viemään sitä palasina kohti uutta toimivampaa järjestelmää”, Marcus Stenstrand kertoo.

”Käynnissä on älykkään sähköverkon mahdollisuuksien ennakkoluuloton valjastaminen, jossa Fingrid toimii suunnannäyttäjänä koko toimialalle. On hienoa olla rakentamassa tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaa järjestelmää, jonka käyttöikä on vuosikymmeniä ja jonka laajentamismahdollisuuksien perusta valetaan nyt. Ratkaisussa hyödynnetään toimialan parhaita käytäntöjä uudella tavalla. Kokonaisuuteen on valittu parhaita saatavilla olevia kaupallisia ohjelmistoja, joiden ominaisuudet valjastetaan Fingridin toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmän käyttöön”, sanoo IBM Suomen sovellusinnovaatiopalveluiden johtaja Matias Karvinen.

IBM toimii hankkeen kokonaisvastuullisena toimittajana. Integrointi- ja tietomallien standardeja käyttämällä järjestelmän eri osat liitetään toisiinsa joustavasti ja varmistetaan järjestelmässä liikkuvan tiedon eheys. Ratkaisukokonaisuudessa omaisuusrekisteri, kunnonhallinta ja kytkentöjen suunnittelu tapahtuu IBM Maximo Asset Management –ohjelmiston avulla. Siihen yhdistetään paikka- ja karttatiedot Esrin ArcGIS-tuotteesta Esri Finlandin toteuttamana. Muita järjestelmään kuuluvia osia ovat Suomen Projekti-instituutin projektisalkunhallintakokonaisuus (Oracle Primavera), omaisuuden mallintaminen karttatiedon päälle (Schneider Electric ArcFM), mobiilikäyttöliittymä (SAP Work Manager), suojauslaskenta (Electrocon CAPE), verkostolaskenta ja verkkomallin hallinta (Siemens PSS®E ja PSS®ODMS) sekä IPS-Intelligent Process Solutionsin toteuttama suojausasetteluiden ja -testauksen hallinta (IPS-EPIS™ Enterprise).

Video Elvis-ratkaisusta:
http://www.youtube.com/watch?v=jL0Syb4xv-Y

Lisätietoa Elvis-ratkaisusta Fingridin sivuilla:
http://www.fingrid.fi/fi/yhtio/Elvis/

Tiedote 5.3.2012: Fingridille uusi toiminnanohjausjärjestelmä
http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Kantaverkon-toiminnanohjaus--ja-verkkotietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4n-toimittajaksi-on-valittu-IBM.aspx

Lisätiedot:
Fingrid Oyj
Marcus Stenstrand, projektipäällikkö
puh. 030 395 5172
marcus.stenstrand@fingrid.fi

IBM Viestintäosasto
Pia Posio
puh. (09) 459 5900
ibmficom@fi.ibm.com

Lisätietoja Fingridistä: www.fingrid.fi
Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkön siirron runkoverkko, johon suuret voimalaitokset, tehtaat ja alueelliset jakeluverkot ovat liittyneet. Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä.

Lisätietoja IBM:stä (NYSE: IBM): www.ibm.com/fi
IBM Finland Twitterissä: http://twitter.com/ibmfinland
IBM Finland Facebookissa: http://www.facebook.com/ibmfinland