;
6.9.2013 14.45
Ajankohtaista

Fingrid mukana Lalli-kalasääsken muuttomatkassa Afrikkaan

Länsisuomalainen satelliittisääksityöryhmä valjasti Helsingin Yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Sääksisäätiön yhteistyönä Kokemäellä pesineen sääksikoiraan satelliittilähettimellä heinäkuussa. Satelliittisääksi liittyy osana laajaan tutkimuskokonaisuuteen, jossa selvitetään sääksen muuttoon ja saalistusalueisiin liittyviä perustietoja.
Fingrid on ollut mukana tukemassa synnyin- ja pesimäseutunsa mukaan Lalliksi nimetyn sääksen satelliittilähettimen hankintaa ja seuraa "kummilintunsa" matkaa syyssijoilleen. Tiettävästi suuntana on kaukaisen Afrikan kalaisat kosteikkoalueet yli 6000 tai jopa 8000 km:n etäisyydellä pesimäseuduiltaan Satakunnasta.
 
Fingrid on kohdannut pesivän sääksipariskunnan voimajohtopylväissään pariinkin otteeseen aivan lähivuosien aikana. Koska sääksi rakentaa pesänsä kalavesien ääreen puun latvaoksien varaan muuta ympäristöä korkeammalle, sopivien pesäpuiden puuttuessa sääksi on hoksannut rakentaa pesiään myös voimajohtopylväiden rakenteiden päälle - nehän tapaavat olla juurikin "oikeassa osoitteessa" eli avoimella, korkealla ja rauhallisella paikalla. Näin ollen pesäpaikka voimajohtopylväässä on ollut ihan ymmärrettävistä syistä sääksipariskunnille melko ylivoimainen kohde vastustaa.
 
Koti voimajohtojen pylväässä on kuitenkin merkittävä turvallisuusriski sekä sähkönsiirrolle että linnuille itselleen, joten pesimäkausien päätyttyä ja lintujen lähdettyä Afrikkaan, tyhjät pesät on jouduttu poistamaan voimajohtopylväistä. Pesän poistaminen vaatii aina poikkeusluvan alueelliselta ympäristökeskukselta. Poistettujen pesien läheisyyteen on rakennettu kuitenkin tekopesät, joihin lintujen on ollut mahdollisuus perustaa uusi koti seuraavan pesimäkauden alettua heti Afrikasta palattuaan.
 
Lallin tuomasta tutkimustiedosta on hyötyä myös silloin, kun ihmisten luomat rakenteet ja luonto kohtaavat. Tieto linnun käyttäytymisestä tukee Fingridinkin toimia eri hankkeiden ja kunnossapidon teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa. Fingrid haluaa seurata tutun linnun toimia ja lisätä näin myös tietoa sen käyttäytymisestä ja elinolosuhteista, sekä kantaa omalta osaltaan vastuutaan pitää valot päällä valtakunnassa.
 
Satelliittilähetintä mukanaan kuljettava Lalli lähti pitkälle muuttolennolleen Kokemäen Sääksjärvellä vietetyn yön jälkeen viikko sitten torstaina. Viimeisin lähettimen tieto kertoo, että Lalli on viettänyt pari edellistä päivää Saksan pohjoisosissa ja etenee nyt edelleen kohti Keski-Saksaa.
 
Lallin muutto- ja talvehtimisaikaista liikehdintää voi seurata Luonnontieteellisen keskusmuseon sivustoilta:
 
 
Sivuilla on myös päivämääräistä tietoa Lallin liikkeistä.
 

Kuva: Jouko Kivelä