;
22.10.2013 16.10
Ajankohtaista

EstLink 2 -yhteyden tehotestit ovat alkaneet

Viron ja Suomen välisen 650 MW EstLink 2 tasasähköyhteyden tehotestit ovat alkaneet 34 MW:n siirrolla Suomesta Viroon 22.10. klo 14.50. Käyttöönottotestit on suunniteltu tehtäväksi 22.10.2013 - 5.12.2013 aikana.
Aluksi tehdään pienen siirron testejä 0-200 MW teholla ja jakson loppupuolella testataan yhteyttä myös täydellä teholla molempiin suuntiin. Fingrid Suomessa ja Elering Virossa ostavat ja myyvät tarvittavan maiden välillä siirtyvän testisähkön Elspot ja Elbas markkinoilla ja tekevät tarvittaessa lisähankintaa säätösähkömarkkinoilla. Testijakson aikana Estlink 1 kapasiteetti 350 MW on normaalisti markkinoiden käytettävissä.
 
Testijakson jälkeen EstLink 2 -yhteydellä on koekäyttöjakso 6.12.2013 - 6.2.2014. Fingrid ja Elering ovat päättäneet antaa koekäyttöjaksolla EstLink 2 yhteyden kapasiteetin sähkömarkkinoiden käyttöön. Jos koekäyttöjaksolla on tarve tehdä lisätestejä, niiden aiheuttamista rajoituksista ilmoitetaan erikseen UMM-viestillä.
 
Estlink 1 ja 2 suunniteltu yhteiskapasiteetti Virosta Suomeen on 1000 MW ja Suomesta Viroon 860 MW. Siirtokapasiteetin rajoitus Viron suuntaan syyskuuhun 2014 asti johtuu Kiisan varavoimalaitoksen valmistumisen aikataulusta.
 
 
Lisätietoja:
Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228 tai Minna Laasonen, puh. 030 395 5132
 

EstLink 2 -julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.