;
30.10.2013 11.50
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Energiamarkkinavirasto on vahvistanut voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Energiamarkkinavirasto on 24.10.2013 vahvistanut Fingridin uusitut voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2013 (päivätty 27.9.2013).
Vaatimukset koskevat sähköjärjestelmään liitettäviä uusia voimalaitoksia, mutta niitä tulee soveltaa myös käytössä oleviin voimalaitoksiin silloin, kun niiden järjestelmäteknisiä ominaisuuksia muutetaan. Päätös uusituista järjestelmäteknisistä vaatimuksista on saatavilla Energiamarkkinaviraston internet-sivuilta.
 
Uusitut voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2013 on luettavissa yhtiömme internetsivuilta täältä. Fingridin tulee noudattaa vahvistettuja ehtoja 1.11.2013 alkaen.
Järjestämme myöhemmin ilmoitettavana aikana info- ja keskustelutilaisuuden asiakkaille ja muille sidosryhmille uusittujen vaatimusten ehdoista.
 
Lisätietoja antaa Antti Kuusela sähköpostitse antti.kuusela@fingrid.fi ja puhelimitse
040 672 1992.