;
4.6.2012 16.00
Ajankohtaista

Uuden reservilajin, automaattisen taajuudenhallintareservin käyttöönotto

Pohjoismainen taajuuden laatu on viime vuosina jatkuvasti heikentynyt ja tilanteen korjaamiseksi pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat suunnitelleet useita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Yksi näistä on uuden reservilajin, automaattisen taajuudenhallintareservin, käyttöönotto vuoden 2013 alkupuolella.
Uusi reservi aktivoituu taajuuspoikkeamassa automaattisesti kantaverkkoyhtiön lähettämän tehonmuutossignaalin mukaisesti ja pysyy aktivoituneena kunnes taajuus on palautunut nimelliseksi. Pohjoismaiset TSO:t esittelivät uuden reservilajin teknisiä ominaisuuksia  ja hankintaa toukokuussa reservitoimittajille suunnatussa työpajassa. Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy ENTSO-E:n internet-sivuilta.
 
Uusi reservi oli esillä myös Fingridin markkinatoimikunnan ja käyttötoimikunnan kokouksissa kesäkuun alussa.
 
Lisätietoja
Asiantuntija Vesa Vänskä puh. 030 395 5185
Kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo puh 030 395 5181