;

TTYn tutkimustulokset vahvistavat, että suuri magneettikenttä ei häiritse sydämen- ja rytmihäiriötahdistimien toimintaa

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on valmistunut hanke, jossa tutkittiin sydämentahdistimia ja rytmihäiriötahdistimia suuressa magneettikentässä. Tutkimukset osoittivat, että sähköasema tai voimajohto ei juurikaan häiritse sydämentahdistimen tai rytmihäiriötahdistimen toimintaa.
Viittä eri sydämentahdistinlaitetta ja viittä eri rytmihäiriötahdistinta altistettiin sähköasemalla 700-1000 mikroteslan magneettikentälle. Yhteensä tehtiin seitsemän testiä. Lisäksi voimajohdon alla yhdeksälle eri rytmihäiriötahdistimelle tehtiin 14 testiä.
 
-Tämä on tietenkin tahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien käyttäjien kannalta myönteinen tieto. Tahdistinpotilaan kannattaa kuitenkin välttää kulkemista johtojen keskijänteiden alta eli siellä missä johdot ovat lähinnä maata, jos haluaa minimoida häiriintymisen mahdollisuuden, kertoo professori Leena Korpinen Tampereen teknillisestä yliopistosta.
 
-Sähköasemalla tai voimajohdon alla yksikään tahdistin tai rytmihäiriötahdistin ei häiriintynyt. Tulokset vahvistavat sitä, etteivät tahdistimet tai rytmihäiriötahdistimet juurikaan häiriinny 400 kilovoltin voimajohdon alla tai 400 kilovoltin sähköasemalla työskennellessä, Korpinen toteaa.

Mittauksia tehtiin kesällä 2011 Alajärven 400 kilovoltin sähköasemalla suuressa työperäisessä magneettikenttäaltistuksessa. Tutkimus oli jatkoa TTY:ssa aikaisemmin tehdylle hankkeelle, jossa altistuksena käytettiin 400 kilovoltin voimajohdon aiheuttamaa sähkökenttää.
 
Tutkimustuloksista hyötyvät sähkön siirto- ja jakeluyritykset, viranomaiset sekä tahdistimien valmistajat ja käyttäjät. Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry ja Fingrid Oyj rahoittavat tutkimusta yhteensä 45 000 eurolla.
 
Lisätietoja:
Tampereen teknillinen yliopisto / ympäristöterveys
professori Leena Korpinen, puh. 040 595 2035, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@tut.fi
 
Tutkimuksesta lisää TTY:n tiedotteessa