;
21.12.2012 13.30
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosisopimukset vuodelle 2013

Fingrid on tehnyt sopimukset yhdeksän reservinhaltijan kanssa kotimaisen reservikapasiteetin osallistumisesta voimajärjestelmän taajuusohjattujen reservien ylläpitoon vuodelle 2013. Ylläpitoon osallistuvat reservinhaltijat valittiin tarjouskilpailun perusteella. Fingrid saa näillä sopimuksilla käyttöönsä enimmillään 73 MW taajuusohjattua käyttöreserviä ja 300 MW taajuusohjattua häiriöreserviä. Kulloinkin Fingridin käytössä oleva reservin määrä riippuu sen hetkisestä reserviä ylläpitävien voimalaitosten tuotantotilanteesta ja reservinhaltijat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä resurssin.
Reservinhaltijoille ylläpidosta maksettava korvaus määräytyi tarjouskilpailun mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 14,36 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 3,36 €/MW,h. Kapasiteettikorvauksen lisäksi taajuusohjatun käyttöreservin aiheuttama tuotantomuutos kompensoidaan säätösähkön hinnalla. Sopimusten kokonaisarvo on noin 13 milj. euroa.
 
Nyt tehtyjen sopimusten lisäksi Fingrid hankkii reserviä sopimuksilla Venäjän- ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.
 
Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt ovat keskenään sopineet kunkin yhtiön ylläpitämän reservien määrän. Fingridin osuus pohjoismaisesta taajuusohjatusta käyttöreservistä on noin 140 MW ja taajuusohjatusta häiriöreservistä noin 260 MW.
 
Lisätietoja: 
Anders Lundberg, puh. 030 395 4171
Vesa Vänskä, puh. 030 395 5185