;
20.8.2012 12.15
Ajankohtaista

Scandem Fingridin häviösähkön salkunhoitajaksi

Fingrid Oyj ja Scandem ovat allekirjoittaneet sopimuksen Fingridin kantaverkon häviösähkön salkunhallinnasta. Tavoitteena on suojautua mahdollisimman hyvin hintavaihteluilta ja turvata siten vakaa kantaverkkotariffin hinta.
Fingridin tavoitteena on suojautua sähkön markkinahintojen muutoksilta ja siten turvata kantaverkkotariffin tasaisuus ja ennustettavuus. Scandemin toimittama häviösähkön hankinnan salkunhallintapalvelu sisältää lisäksi Fingridin varavoimalaitosten päästöoikeuksien kaupankäynnin, salkunhallinnan raportoinnin sekä suojauslaskennan. Sähkön fyysisen hankinnan Fingrid tekee edelleen itse sähköpörssistä. Sopimus on voimassa 30.4.2014 saakka.
 
Kantaverkon häviöiden määrä on yli 1 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Suomen sähkön käytöstä. Häviösähkön hankinta suojataan täysimääräisesti etukäteen hajauttamalla suojaus usealle vuodelle.
 
Energiakolmio oli Fingridin häviösähkön salkunhoitaja Alpiq Eurotraden sidonnaisasiamiehenä 31.7.2012 saakka. Sopimus päättyi kesken sopimuskauden Alpiq Eurotraden lopetettua toimintansa Suomessa. Scandem valittiin salkunhoitajaksi hyväksikäyttäen edellistä kansainvälistä tarjouskilpailua.
 
- Kantaverkon häviöiden kustannukset ovat yli 50 milj. euroa vuodessa. Sähkön hinnanmuutoksiin varautuminen on hyvin tärkeää Fingridille. Suojaustoimenpiteet tehdään pitkäjänteisesti ja niiden käytännön ajoituksen Scandem salkunhoitajana toteuttaa itsenäisesti annetun strategian ja riskipolitiikan reunaehtojen mukaisesti, toteaa Fingridistä johtaja Reima Päivinen.
 
- Fingrid on merkittävä salkunhallintapalvelun hankkija sähkömarkkinoilla ja kilpailuttaa palvelun hankinnan laajasti. Olemme erittäin tyytyväisiä Fingridin luottamuksesta Scandemin osaamiseen. Scandem on ollut jo useita vuosia merkittävimpiä riippumattoman sähkön hankinnan palveluiden tuottajia muissa Pohjoismaissa ja laajensimme toimintaamme kattamaan myös Suomen reilu kaksi vuotta sitten. Halusimme tarjota uusia vaihtoehtoja Suomen sähkömarkkinoille ja kasvu on ollut vahvaa kuten tämäkin kauppa osoittaa, toteaa Scandemin toimitusjohtaja Juha-Pekka Lappalainen.
 
Lisätietoja:
Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5160
Asiantuntija Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5185
Toimitusjohtaja Juha-Pekka Lappalainen, Scandem Oy, puh. 050 453 6342