;
20.6.2012 11.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Liityntävaatimuksien verkkosäännöt loppusuoralla

ENTSO-E on julkaissut ehdotuksensa tuotantolaitosten sähköverkkoon liitynnän vaatimuksista. Verkkosäännöt on määrä hyväksyä ENTSO-E:n yleiskokouksessa 26. kesäkuuta 2012. Sidosryhmiltä saatujen kommenttien pohjalta tammikuussa julkaistua versiota on merkittävästi muutettu.
Liityntävaatimusten kuulemismenettely käynnistyi jo vuona 2009. Prosessin päätteeksi ENTSO-E järjestää 28. kesäkuuta Brysselissä verkkosääntöjen käyttäjäryhmälle aiheesta tapaamisen. Euroopan komission toimeksiannon mukaisesti ENTSO-E:n on jätettävä verkkosäännöt energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER:ille kesäkuun 2012 loppuun mennessä.
 
ENTSO-E järjesti kaksi liityntävaatimuksia koskevien verkkosääntöjen käyttäjäryhmän kokousta alkuvuonna. Näissä tapaamisissa keskusteltiin sidosryhmien tärkeinä pitämistä kysymyksistä ja muutosehdotuksista verkkosääntöihin. Tapaamisiin liittyvät aineistot ovat julkisesti saatavilla ENTSO-E:n verkkosivuilla. Käyttäjäryhmän jäseninä on eurooppalaisten toimialajärjestöjen edustajia, jotka toimivat verkkosääntöjä soveltavilla energiatoimialoilla. Käyttäjäryhmän kokouksissa on ollut läsnä myös ACER:in, EU:n ja CENELEC:in edustajia tarkkailijoina.
 
Käyttäjäryhmän 28. kesäkuuta järjestettävä kokous käsittelee ENTSO-E:n lopullista verkkosääntöesitystä ja sen perusteluja. Kaikki käyttäjäryhmän jäsenet kutsutaan tähän tapaamiseen. Tapaamisen tulokset julkaistaan heti kokouksen jälkeen.
Tuotantolaitosten verkkoon liityntävaatimuksia lopullinen versio ja sen tueksi esitetyt asiakirjat julkaistaan kesäkuun lopussa, kun ENTSO-E jättää lopulliset verkkosäännöt ACER:ille asetuksessa (EY) 714/2009 säädettyä arviointia varten.
Lue lisää aiheesta ENTSO-E:n sivuilta.