;
23.5.2012 12.00
Ajankohtaista

Lampaat jälleen kesätöissä voimajohtoaukeita laiduntamassa

Lampaat ovat aloittaneet jälleen Nokialla kesätyönsä, voimajohtoalueiden niittymaiseman laiduntamisen Hätilännotkon viheralueella ja Luodon saaressa. Kyseessä on monen osapuolen yhteishanke, jossa yhdistetään pienyrittäjyyden tukeminen ja voimajohtoaukioiden monimuotoinen käyttö. Hanke käynnistyi vuonna 2010 ja lampaat ovat laiduntamassa voimajohtoaukeita jo kolmatta kesää.
Ympäristön hoito maaseutumaisin menetelmin on uusi mahdollisuus kehittää avoimia, niittymäisiä alueita. Tällaiset kohteet ovat usein luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä, mutta koneellisesti hankalia hoitaa. Sen sijaan laiduneläimet pääsevät liikkumaan hankalassakin maastossa.
 
Nelijalkaiset maisemanhoitajat aloittivat työnsä Nokialla Hätilännotkon alueella 18.5. perjantaina ja Luodon saaressa lampaat aloittavat maisemanhoidon vielä tämän viikon aikana. Natura 2000 -verkostoon kuuluva Luodon saari sekä Hätilännotkon viheralue ovat Nokian kaupungin sekä Fingridin ja Elenia Verkko Oy:n  yhteisiä hoitokohteita, jossa alueiden halki kulkevat voimajohdot.
 
Alueiden hoidon suunnittelusta ja järjestämisestä on vastannut ProAgria Pirkanmaan Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi -hanke. Hankkeen yhteistyökumppanit Nokian kaupunki, Fingrid ja Elenia Verkko Oy ovat sitoutuneet alueen hoidon rahoittamiseen vuosina 2010 - 2014.
 
Energiayhtiöt lähtivät mukaan hankkeeseen tukemaan pienyrittäjyyttä ja voimajohtoaukeiden monimuotoista käyttöä. Säännöllisten raivausten vuoksi avoimina pysyvät johtoaukeat ovat tutkimusten mukaan potentiaalisesti tärkeä korvaava elinympäristö niittyjen vähenemisestä kärsineille lajeille.
 
Laidunnus on erinomainen tapa hoitaa maaseutumaisia alueita myös taajamassa. Hoidettu ympäristö lisää luonnon ja maiseman monimuotoisuutta sekä asuinympäristön viihtyisyyttä.
Hoidon tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja maisemallisten arvojen ylläpitäminen ja edistäminen palauttamalla osittain saaren vanhojen laidunalueiden avoimuutta ja edistämällä niittykasvillisuuden menestymistä.
 
Lisätietoja:
Fingrid/ Tommi Raussi, puh. 040 350 7500