;
29.2.2012 10.30
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Kulutuksen verkkoonliittämissäännöstön alustava soveltamisala

ENTSO-E julkaisi alustavan, kulutuksen verkkoonliittämissäännöstön laajuutta kuvaavan dokumentin 22. helmikuuta 2012. "Kulutuksen verkkoonliittämissäännöstö, alustava soveltamisala" -dokumentin pohjalta sidosryhmät voivat aloittaa valmistelutyövaiheen epävirallisten ja virallisten tulosten arvioinnin läpinäkyvästi ACER:n puiteohjeessa luonnosteltujen politiikkaoptiovalintojen mukaisesti.
Dokumentti hahmottelee sidosryhmien mahdollisuuksia ottaa esiin tähän säännöstöön liittyviä mahdollisia ongelmia ja kysymyksiä ENTSO-E:n kanssa. Tämä sisältödokumentti on luonteeltaan työdokumentti eikä edusta pysyvää, sitovaa ja lopullista ENTSO-E:n kantaa "Kulutuksen verkkoon-liittämis¬säännöstön" sisällöstä, rakenteesta tai valtaoikeuksista. ENTSO-E tulee järjestämään virallisen julkisen kuulemisen tästä säännöstöstä vuoden 2012 toisella neljänneksellä asetuksen (EC) 714/2009 mukaisesti. 
 
ENTSO-E vastaanotti 5. tammikuuta 2012 valtuutuskirjeen Euroopan komissiolta kehittää verkkosäännöstö "Jakeluverkkojen ja teollisuuskulutuksen verkkoon¬liittämis¬säännöt" ACER:n "Puiteohjeet sähköverkkojen liitynnöistä" (julkaistu 20. heinäkuuta 2011) mukaisesti. ENTSO-E:n "Kulutuksen verkkoon¬liittämis¬säännöstö" -luonnos tulee kattamaan tämän säännöstön. Valtuutuksen mukaisesti tämä säännöstö on toimitettava ACER:lle 12 kuukauden kuluessa.
 
Asiaan liittyvät dokumentit ENTSO-E:n verkkosivuilla: