;
12.6.2012 13.00
Lehdistötiedotteet, Projektit

Kristiinankaupungin ja Porin välisen voimajohdon rakentaminen alkaa loppukesästä

Porin Ulvilan ja Kristiinankaupungin Kristenestad -sähköasemien välisen uuden 400 kilovoltin voimajohdon rakentamissopimukset on allekirjoitettu. Rakentaminen alkaa perustustöillä loppukesästä. Kantaverkkoyhtiö Fingridin noin 40 miljoonaa maksava hanke on kokonaisuudessaan valmis lokakuun loppuun 2014 mennessä. ​
Noin 115 kilometriä pitkä voimajohtohanke jakautuu kahteen rakentamisurakkaan. Pohjoisemmassa urakassa välillä Kristiina - Leväsjoki Fingrid on tehnyt urakkasopimuksen Eltel Networks Oy:n kanssa. Eteläisemmässä urakassa välillä Leväsjoki - Ulvila urakkasopimus on allekirjoitettu työyhteenliittymä Destia-Tecnolines-Sirti:n (DTS Consortium) kanssa.
 
Rakennettava 400 kilovoltin voimajohto Kristiinankaupungista Poriin on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Vanha 220 kilovoltin jännitteinen, teknisesti ikääntynyt voimansiirtoverkko korvataan siten uudella 400 kilovoltin verkolla. Länsi-Suomen alueella varaudutaan sähkön siirtotarpeiden merkittävään kasvuun. Nykyinen siirtoverkko ei kykene ylläpitämään voimajärjestelmän käyttövarmuutta kulutuksen kasvaessa.
 
Fingridillä on meneillään laaja kantaverkon kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on rakentaa yhteensä noin 3000 kilometriä uusia voimajohtoja ja kolmisenkymmentä uutta sähköasemaa. Uusista siirtoyhteyksistä noin 90 prosenttia rakennetaan vanhalle johtokadulle tai niiden rinnalle. Tällä pyritään vähentämään maanomistajille aiheutuvaa haittaa.
 
Kristiinankaupungin ja Porin välillä toteutetaan juuri tätä periaatetta: voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti joko nykyisten voimajohtojen paikalle tai niiden rinnalle. Johtoalue levenee kuitenkin välillä Kristinestad - Lerviken - Pyhävuori noin 30 metriä ja välillä Pyhävuori - Leväsjoki noin 6 metriä. Leväsjoki - Ulvila välillä johtokatu pysyy ennallaan tai kapenee.
 
Uutuutena tässä projektissa on peltoalueilla käytettävä peltopylväsmalli, joka mahdollistaa työskentelyn aivan pylvään lähellä. Peltopylväs sai vastikään teollisen muotoilun Fennia Prize Grand Prix-palkinnon. Suurin osa voimajohtoreitistä toteutetaan kuitenkin perinteisillä rakenteilla, koska Porin ja Kristiinankaupungin välisellä johto-osuudella maasto on pääosin metsää.
 
Voimajohtohankkeen reittiin voi tutustua internetissä ja siitä voi jättää myös palautetta Fingridin karttapalvelussa http://fingrid.navici.com/ul-kd/
 
Lisätietoja: projektipäällikkö Ritva Laine, puh. 040 543 3029