;
5.3.2012 13.00
Lehdistötiedotteet

Kantaverkon toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmän toimittajaksi on valittu IBM

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja IBM ovat tehneet sopimuksen kantaverkon toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmästä. Sopimuksen arvo on 27 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 aikana käyttöönotettavan uuden järjestelmän avulla saadaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa kantaverkosta, mikä edesauttaa sähköjärjestelmän tehokasta suunnittelua ja luotettavaa kunnonhallintaa.
Fingrid uusii verkkotietojärjestelmänsä ja ottaa käyttöön uuden ohjelmistokokonaisuuden. Aikaisempi, puhtaasti Fingridille räätälöity järjestelmä on tullut elinkaarensa loppuun. Uusi IBM:n toimittama järjestelmäkokonaisuus koostuu useasta kaupallisesta ohjelmistotuotteesta, jotka integroidaan vahvasti toisiinsa. Nyt solmitun yhteistyön tavoitteita ovat toimintamallien kehittäminen, sähköverkon suunnittelu ja luotettavan sähkönsiirron turvaaminen pitkällä aikavälillä.
 
Ohjelmistokokonaisuudella pystytään muun muassa hallinnoimaan aikaisempaa paremmin kantaverkon kunnossapitoa, suunnittelemaan luotettavasti keskeytyksiä ja selvittämään nopeasti häiriöitä. Järjestelmällä voidaan budjetoida projekteja sekä tilata töitä palvelutoimittajilta. Kokonaisuus mahdollistaa tietojen saannin mobiilisti ajasta ja paikasta riippumatta siellä, missä tietoa tarvitaan.
 
- Järjestelmä on erittäin laaja eikä vastaavanlaista kokonaisuutta ole toteutettu aikaisemmin. Kyseessä on merkittävä korvausinvestointi, jolla ei pelkästään uudisteta yhtiön verkkotietojärjestelmää, vaan samalla kehitetään uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Tarkoituksena on nimenomaan parantaa Fingridin sähköverkon suunnittelua ja elinkaarenhallintaa sekä kehittää nykyisiä toimintamalleja, kertoi Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela syntyneestä sopimuksesta.
 
- Meille on erittäin tärkeää olla rakentamassa Fingridille tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaa järjestelmää, joka avaa älykkään sähköverkon mahdollisuuksia sähkönjakelijoille koko maailmassa. Toimivien sähköverkkojen kunnossapito ja suunnittelu perustuu jatkossa avoimiin standardeihin, tiedon visualisointiin sekä tehokkaaseen käyttöomaisuuden hallintaan. Fingridin hankkima järjestelmä näyttää suuntaa koko toimialalle, sanoo Suomen IBM:n liiketoimintapalveluiden ja konsultoinnin johtaja Kimmo Joki-Korpela.
 
Kantaverkon toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmän toimitussopimusta on valmisteltu jo pitkään, sillä ennakkomäärittelytyö on tehty poikkeuksellisen huolellisesti. Hankinta on tehty erityisalojen julkisten hankintojen säännösten mukaisesti. Arvioinnin perustana on käytetty tarjouksia, käytyjä neuvotteluja, referenssikäyntejä ja tarjouksen arvioinnin tueksi rakennettua koekäyttöjärjestelmää.
 
Projekti käynnistyy maaliskuussa kokonaissuunnitteluvaiheella. Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa siten, että järjestelmä on kokonaan käytössä vuoden 2014 loppupuolella. IBM toimii hankkeen kokonaisvastuullisena toimittajana.
 
Lisätietoja: Fingrid/ varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 040 502 7333
Fingrid/ projektipäällikkö Marcus Stenstrand, puh. 040 592 3588