;
26.4.2012 11.15
Ajankohtaista

Häiriö Fenno-Skan 1 ja 2 tasasähköyhteyksillä

Suomen ja Ruotsin väliset Fenno-Skan 1 ja 2 tasasähköyhteydet vikaantuivat tänään 26.4.2012 klo 7.23 Rauman aseman omakäyttösähköhäiriön vuoksi.Linkkien yhteinen siirtoteho oli häiriön hetkellä täydet 1350 MW Ruotsista Suomeen päin. Häiriön seurauksena Fingrid käynnisti käytössään olevia kaasuturbiineja yhteensä 510 MW ja aktivoi säätösähkömarkkinoilta ylössäätöjä erikoissäätönä. Fenno-Skan 2 tasasähköyhteys saatiin palautettua käyttöön klo 9.00 ja Fenno-Skan 1:n käyttöönottoa valmistellaan.