;
16.10.2012 12.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E:n kustannus-hyötyanalyysiseminaari tulevien eurooppalaisten hankkeiden arvioimiseksi

Osana tulevien siirtoverkon kymmenvuotisten kehittämissuunnitelmien valmistelua ja Euroopan energiainfrastruktuurin ensisijaisten hankkeiden toteutukseen liittyvän asetuksen voimaantuloa vuonna 2013, ENTSO-E kutsuu kaikkia asianomaisia osapuolia osallistumaan kustannus-hyötyanalyysiseminaariin. Seminaari järjestetään 19.11.2012 Brysselissä ENTSO-E:n tiloissa. ​
Asetusehdotuksessa ENTSO-E:lle annetaan valtuudet laatia kustannus-hyötyanalyysiä (CBA) hyödyntäviä menetelmiä, joiden avulla voidaan:
 
  • laatia koko siirtojärjestelmän laajuinen kustannus-hyötyanalyysi, jonka pohjalta siirtoverkon kymmenvuotiset kehittämissuunnitelmat puolestaan voidaan laatia yhtenäisellä tavalla
  • arvioida kaikkia yhteistä etua palvelevia sähköhankkeita
  •  tarvittaessa tuottaa tietoja yhteistä etua palvelevien sähköhankkeiden kustannusten jakamista ja kannustimia varten.
 
Seminaarin avulla ENTSO-E pyrkii luomaan luottamusta ja yhteisymmärrystä ehdotetuista periaatteista kaikkien tärkeimpien sidosryhmien kesken ja tuottamaan vahvan arviointimenetelmän Euroopan komissiolle.
 
Lue lisää seminaarista ENTSO-E:n sivuilta.