;
4.7.2012 13.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E käynnisti julkisen kuulemisen kulutuksen verkkoonliittämissäännöistä

ENTSO-E on käynnistänyt internet-pohjaisen julkisen kuuleminen kulutuksen verkkoonliittämissäännöistä (Demand Connection Code) 27.6.2012 ja pyytää asianosaisia antamaan kommenttinsa 12.9.2012 mennessä. Osana tätä konsultaatiojaksoa ENTSO-E järjestää julkisen sidosryhmäseminaarin 9. elokuuta Brysselissä tarjotakseen tietoa ja saadakseen palautetta verkkosäännöstön luonnoksesta. Tämän web-pohjaisen konsultaation ohella vuorovaikutus jakeluverkko-operaattoreiden teknisen asiantuntijaryhmän ja kulutuksen verkkoonliittämissääntöjen käyttäjäryhmän kanssa jatkuu edelleen.
Osana verkkopohjaista julkista kuulemista ENTSO-E on julkaissut verkkosäännöstön luonnoksen, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä perustelumuistion. Perustelumuistiossa kuvataan pääpiirteittäin tämän verkkosäännöstön valmistelun lähestymistapaa ja vastataan sidosryhmiltä lähtötietokyselyssä huhti - toukokuussa 2012 saatuun palautteeseen.
 
Sidosryhmillä on lomakaudesta johtuen pidennetty kahden ja puolen kuukauden ajanjakso aikaa antaa kommentteja ja palautetta. Kaikki kulutuksen verkkoonliittämissääntöjä koskevat kommentit tulee toimittaa ENTSO-E:n web-pohjaisen konsultaatiotyökalun avulla. Tämän kommentointikanavan ulkopuolisia kommentteja ei oteta konsultaatiossa huomioon virallisina kommentteina. Lisätietoja kommenttien antamismenettelystä on saatavilla täältä.
 
Kaikki kommentit tullaan julkaisemaan, kun web-pohjainen konsultaatio on päättynyt. ENTSO-E tulee käymään läpi jokaisen kommentin ja hyödyntää niitä soveltuvin osin laatiessaan ratkaisuja kuinka parantaa ja kehittää edelleen verkkosäännöstön luonnosta. ENTSO-E:n arvioinnit kaikista kommenteista kuten myös lopullinen ACERille toimitettava verkkosäännöstö tullaan julkaisemaan tammikuussa 2013.
 
Osana tätä konsultaatiota julkaistua säännöstöluonnosta on kehitetty siitä lähtien, kun ENTSO-E vastaanotti Euroopan Komission valtuutuksen tammikuussa 2012 luonnostella tätä säännöstöä ja toimittaa lopullinen säännöstö ACERille. Kuluneen vuoden aikana ENTSO-E on pitänyt kattavan sarjan kokouksia sidosryhmien kanssa esitelläkseen sääntöjä ja vastaanottaakseen palautetta säännöistä ja näin ollen parantaakseen säännöstöluonnosta soveltuvin osin. Näiden kokousten tulokset ovat saatavissa web-osiossa kulutuksen verkkoonliittämissäännöstö. ENTSO-E käynnisti myös kulutuksen verkkoonliittämissääntöihin liittyen kuukauden pituisen, 9.5.2012 asti kestäneen "tiedustelu sidosryhmien lähtötiedoista" -kyselyn.
 
ENTSO-E kehittää Kulutuksen verkkoonliittämissääntöjä prosesseilla, jotka on luotu asetuksen (EU) 714/2009 mukaisesti ja noudattaa ACERin puiteohjeita sähköverkkoliitynnöissä.
 
Osana käsillä olevaa konsultaatiojaksoa ENTSO-E järjestää julkisen sidosryhmäseminaarin 9. elokuuta Brysselissä tarjotakseen tietoa ja saadakseen palautetta verkkosäännöstön luonnoksesta. Lisätietoja julkisesta sidosryhmäseminaarista tullaan julkaisemaan ENTSO-E:n verkkosivustolla heinäkuun puoliväliin mennessä.
 
Konsultaatiojakson aikana ENTSO-E jatkaa keskustelua jakeluverkko-operaattoreiden teknisen asiantuntijaryhmän kanssa säännöstöluonnoksen edelleenkehittämiseksi. Myös seurantakokoukselle kulutuksen verkkoonliittämissääntöjen käyttäjäryhmän kanssa on varattu aika konsultaatiojakson alkuun 5. heinäkuuta.
 
Aiheeseen liittyviä linkkejä ENTSO-E:n verkkosivustossa