;
6.9.2012 16.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E käynnisti julkisen kuulemisen käyttövarmuusvaatimusten verkkosäännöistä

ENTSO-E on käynnistänyt julkisen kuulemisen käyttövarmuusvaatimusten verkkosäännöistä -Operational Security Network Code (OS NC) - 3.9.2012 ja pyytää asianosaisia antamaan kommenttinsa 3.11.2012 mennessä. Osana tätä konsultaatiojaksoa ENTSO-E järjestää julkisen sidosryhmäseminaarin 19. syyskuuta Brysselissä tarjotakseen tietoa ja saadakseen palautetta verkkosäännön luonnoksesta.
Osana julkista kuulemista ENTSO-E on julkaissut verkkosäännön luonnoksen ja perustelumuistion. Perustelumuistiossa kuvataan pääpiirteittäin verkkosäännön valmistelun lähestymistapaa ja vastataan sidosryhmiltä työpajoissa 20.4. ja 2.7. saatuun palautteeseen. Työpajojen materiaali on nähtävissä ENTSO-E:n internetsivuilla.
 
Julkinen kuuleminen kestää kaksi kuukautta, jona aikana sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta ja kommentteja. Kaikki kommentit käyttövarmuusvaatimusten verkkosääntöön pitää toimittaa ENTSO-E:n internetpohjaisen palautejärjestelmän kautta. Muulla tavoin toimitettuja kommentteja ei käsitellä virallisina kommentteina tässä konsultaatiossa.
 
Lisätietoa kommenttien toimituksesta löytyy täältä.
 
Kaikki kommentit julkaistaan, kun konsultaatio on päättynyt. ENTSO-E käy läpi jokaisen kommentin ja hyödyntää niitä soveltuvin osin laatiessaan ratkaisuja, kuinka parantaa ja kehittää edelleen verkkosäännön luonnosta. ENTSO-E:n arvioinnit kaikista kommenteista, kuten myös lopullinen sääntelyviranomaisten yhteistyöjärjestö ACERille toimitettava verkkosääntö, julkaistaan maaliskuuhun 2013 mennessä.
 
Osana käsillä olevaa konsultaatiojaksoa ENTSO-E järjestää kolmannen julkisen sidosryhmäseminaarin 19. syyskuuta 2012 Brysselissä ENTSO-E:n tiloissa osoitteessa Avenue Corthenberg 100. Seminaarin ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja aiheeseen liittyvät dokumentit löytyvät edellä mainitun linkin takaa.
 
Fingridin yhteyshenkilöt ovat:
Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228
Reima Päivinen, puh. 030 395 5160