;
1.3.2012 12.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E julkistaa siirtoverkon kehittämisen kymmenvuotissuunnitelman 2012 kuulemismenettelyä varten

ENTSO-E on julkaissut sähkön siirtoverkon kymmenvuotisen kehittämissuunnitelman (TYNDP) 2012 asetuksen EY 714/2009 mukaisesti julkista kuulemista varten. Suunnitelma perustuu tarpeeseen investoida Euroopan voimansiirtojärjestelmään 104 miljardia euroa, jolla uusitaan tai rakennetaan noin 51 500 kilometriä voimalinjoja Euroopassa. Suunnitelmaan kuuluu kaikkiaan yli 100 eri maissa toteutettavaa merkittävää hanketta. Näiden avulla eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt pyrkivät kehittämään sähkönsiirtoverkkoa, jotta se tukisi EU:n energiapolitiikan perusteita ‒ markkinoiden yhdentymistä, uusiutuvien energialähteiden tuottaman sähkön verkkoon liittämistä ja sähkön toimitusvarmuutta.
Suunnitelmaan liittyvässä raportissa todetaan, että vuonna 2010 julkistetussa ENTSO-E:n ensimmäisessä kymmenvuotisessa verkon kehittämissuunnitelmassa mainituista hankkeista joka kolmannen toteutus on viivästynyt pitkien lupamenettelyjen vuoksi. Tämän vuoksi ENTSO-E on ottanut suunnitelmassaan huomioon EU:n komission ehdotukset sähkön infrastruktuurihankkeiden nopeuttamisesta ja erityisesti ehdotuksen lupamenettelyn keskittämisestä yhdelle kansalliselle viranomaiselle. ENTSO-E:n näkemyksen mukaan tarkkojen aikarajojen asettaminen lupamenettelylle on erityisen myönteinen edistysaskel.
 
Vuoden 2012 suunnitelmaan liittyvät tarkastelut ovat paljastaneet, että sadasta todetusta sähkönsiirron pullonkaulasta 80 prosenttia liittyy uusiutuvien energialähteiden kuten tuuli- ja aurinkovoiman verkkoon liittämiseen. Uusiutuvien energialähteiden osuuden nopea kasvu on pääsyy siihen, että Euroopan eri osien välillä siirretään tulevaisuudessa suuria ja vaihtelevia määriä sähköä. Koko Euroopan kannalta merkityksellisten hankkeiden toteutus voisi merkitä hiilidioksidipäästöjen vähenemistä 170 miljoonalla CO2-tonnilla.
 
Vuonna 2010 julkistetun kymmenvuotissuunnitelman jälkeen ENTSO-E on pyrkinyt kehittämään käytettyjä menetelmiä, parantamaan sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua ja hyödyntämään erilaisiin skenaarioihin perustuvia tarkasteluja.
 
Vuoden 2012 kymmenvuotissuunnitelman julkaisun myötä ENTSO-E käynnistää myös suunnitelmaa koskevan julkisen kuulemismenettelyn, jossa kaikki asianosaiset voivat lausua näkemyksensä suunnitelmakokonaisuudesta. Sidosryhmiä muistutetaan siitä, että kaikki kommentit on jätettävä ENTSO-E:n internet-palvelun kautta 26. huhtikuuta mennessä. Vastaava sidosryhmien työpaja pidetään 28. maaliskuuta Brysselissä.