;
25.3.2011 00.00
Lehdistötiedotteet

YVA ry palkitsi Fingrid Oyj:n Kokkolasta Muhokselle suuntautuvan voimajohtohankkeen

YVA ry on myöntänyt vuoden 2011 Hyvä YVA -palkinnon Fingrid Oyj:lle sen tekemästä Ventusneva (Kokkola) – Pyhänselkä (Muhos) 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA). YVA ry myöntää vuosittain YVA-palkinnon kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. ​
Fingrid Oyj:n Kokkolan ja Muhoksen välisen voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi kesällä 2009 ja päättyi loppuvuodesta 2010. YVA-menettelyssä tarkasteltiin Kokkolan Ventusnevan ja Muhoksen Pyhänselän sähköasemien välillä yhtä pääreittivaihtoehtoa sekä Siikajoen ja Muhoksen välillä kuutta vaihtoehtoista alavaihtoehtoreittiä.

Voimajohto Kokkolasta Muhokselle on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelman mukaisesti 220 kilovoltin jännitteinen, teknisesti ikääntynyt voimansiirtoverkko korvataan 400 kilovoltin verkolla ja samalla varaudutaan sähkön siirtotarpeiden merkittävään kasvuun. Hanke mahdollistaa osaltaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaisen uuden tuotannon, kuten tuulivoiman liittämisen kantaverkkoon.

-Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen vaatii mittavia investointeja kantaverkkoon. Verkkovahvistusten toteuttaminen halutun aikataulun mukaisesti edellyttää voimajohtojen lupahakemusten sujuvaa käsittelyä sekä onnistunutta yhteistyötä verkkoyhtiön, lupaviranomaisten ja maanomistajien välillä, kertoo Fingridistä johtaja Pertti Kuronen.

YVA ry toteaa palkinnon perusteluissaan, että Fingrid Oyj:n YVA antaa hyvän esimerkin siitä, miten arvioinnin aikana esitettyihin uusiin vaihtoehtoihin tulisi suhtautua. Kuntien ja asukkaiden ehdottamiin ratkaisuihin ei ole suhtauduttu välinpitämättömästi, vaan ne on otettu arviointiin mukaan varteenotettavina voimalinjavaihtoehtoina. YVA-prosessi on osoittanut, että osallistuminen on ollut todellista ja saatuihin palautteisiin on suhtauduttu vakavasti. Asukkaiden ja maanomistajien mielipiteiden lisäksi Fingrid on ottanut yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen esittämät luontoarvot huomioon hakiessaan uusia vaihtoehtoja, jotta mm. kurjille arvokas Tyrnävän Lintusuo jäisi koskemattomaksi.

-Ennen YVA-menettelyn käynnistymistä karsittujen, alustavien reittivaihtoehtojen esittäminen arviointiselostuksessa kunnioittaa YVA-prosessia sekä osoittaa avointa ja rehellistä suhtautumista vaikutusten arviointiin, kiittelee YVA ry perusteluissaan.

-Fingrid on tehnyt pitkäjännitteistä työtä voimajohtohankkeiden YVA-menettelyjen ja vastuullisten toimintatapojen kehittämiseksi. Hyvä YVA -palkinto on hieno osoitus merkityksellisestä kehitystyöstä, toteaa Fingrid Oyj:n puolesta palkinnon vastaanottanut projektipäällikkö Mika Penttilä.

Yhteysviranomaisen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, palkinnon otti vastaan luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen. YVA-konsulttina hankkeessa on toiminut FCG Finnish Consulting Group Oyj, jossa palkittiin suunnittelupäällikkö Mattias Järvinen ja projektipäällikkö Marja Nuottajärvi.

Lisätietoja: Fingrid Oyj, YVA-menettelyn projektipäällikkö Mika Penttilä p. 030 395 5230

YVA-hankkeen nettisivut

YVA ry:n nettisivut