;

Yhteistutkimus sähkömarkkinavisio 2030 - Siirtoverkkoa vahvistettava ja asiakkaat mukaan sähkömarkkinoille

- Sähkömarkkinavisio 2030 –tutkimuksessa mietittiin, millä edellytyksillä sähkömarkkinat voivat toimia tehokkaasti lähivuosikymmenien haasteissa. Tärkeimpiä edellytyksiä on vahva sähköverkko, jotta sähkön kysyntä ja tarjonta voivat kohdata. Lisäksi asiakkaiden on tarpeen osallistua markkinoille nykyistä aktiivisemmin, kertoo tutkimustyötä vetänyt professori Satu Viljainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Riittävän vahvan sähköverkon avulla sähkö siirtyy edullisimmista ja tehokkaimmista tuotantopaikoista sitä tarvitseville. Sähkön tuotantolaitoksia voidaan hyödyntää tehokkaasti, jos on riittävän vahva verkko ja suuret hinta-alueet. Suuret hinta-alueet myös lisäävät asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja kilpailua markkinoilla. Siirtoverkon kehittämisen laiminlyönti johtaisi markkinoiden pirstoutumiseen yhä pienempiin kokonaisuuksiin.

– Siirtyminen vähähiilisempään tuotantoon asettaa haasteita verkolle kautta Euroopan. Suomen Fingrid on investointiohjelmineen varautunut muutoksiin suhteellisen hyvin, mutta laajalti Euroopassa verkko uhkaa jäädä kehityksestä jälkeen, huomauttaa visiohankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa.

Tulevaisuudessa sähkönkulutuksen pitää mukautua muutoksiin sähkön saatavuudessa entistä enemmän. Älykäs verkko ja Suomessa kovaa vauhtia käyttöön otettava etämittaus luovat edellytyksiä yksityisasiakkaidenkin osallistumiselle.

– Sähköä kannattaa käyttää silloin kun sitä on edullisesti tarjolla ja välttää hintapiikkejä. Kehittyvä teknologia ja uudet palvelut mahdollistavat sen, että yhä useampi sähkönkäyttäjä voi välttää kalliiden tuntien sähkönkäyttöä entistä helpommin, kertoo visiohankkeen ohjausryhmän jäsen toimitusjohtaja Antti Koskelainen Suomen ElFi Oy:stä.

Vuonna 2030 kaikki sähköntuotanto markkinaehtoista

Sähkömarkkinavision mukaan Eurooppa saavuttaa yhdessä ilmasto-, omavaraisuus- ja kilpailukykytavoitteet kansallisia ratkaisuja paremmin. Yhteiset sähkömarkkinasäännöt ja markkinamalli sekä riittävä siirtoverkko luovat edellytykset eurooppalaiselle sähkömarkkinalle.

Markkinavisiossa sähkö tuotetaan aina edullisimmilla käytettävissä olevilla menetelmillä. Sähkön hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella sähkön markkinapaikalla eli sähköpörssissä marginaalihinnoittelun avulla. Muodostuvalla hinnalla tuottajat tuottavat juuri sillä hinnalla halutun määrän sähköä. Kasvihuoneilmiön hallitsemiseen tulee hyvissä ajoin ennen 2030 saada globaali järjestelmä. Vuonna 2030 mitään sähköntuotantoa ei tueta tai ylläpidetä verovaroin vaan investoinnit uuteen tuotantokapasiteettiin rahoitetaan sähköstä saatavilla tuloilla.

Vision ja sen taustaraportit laati Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Sähkömarkkinavision tilasivat ja projektin rahoittivat Sähkötutkimuspooli, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Elfi Oy ja Nord Pool Spot AS.
 
Visioraportti (englanniksi) ja visioesite (suomeksi) ovat saatavilla Energia-alan visiot julkaisujen sivulla http://www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050.