;
22.12.2011 15.00
Ajankohtaista

Tuulivoimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset on päivitetty

Fingrid on päivittänyt tuulivoimalaitoksia koskevat järjestelmätekniset vaatimukset. Päivitys koskee voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten VJV2007 liitteitä 2 ja 3, jotka on korvattu uusilla liitteillä 2 - 6.
Vaatimusten sisällön kannalta päivitys on kohdistunut ensisijaisesti 0.5 - 10 MVA kokoluokan voimalaitoksiin, joita koskevat vaatimukset on kirjattu uudistettuihin VJV2007 liitteisiin. Kokoluokalle 0.5-10 MVA määritetyt vaatimukset pohjautuvat yli 10 MVA:n kokoluokan vaatimuksiin, mutta vaatimusten tasoa on kevennetty huomioiden 0.5-10 MVA laitosten tyypilliset liittymistavat ja liittymisjännitteet.
 
Lisäksi VJV2007-vaatimusten taustadokumenttien sisältö on nyt kirjattu suoraan VJV2007 liitteisiin. Kyseiset lisäykset ovat ennen kaikkea täsmennyksiä tuulivoimalaitosten järjestelmäteknisiin vaatimuksiin liittyviin käytäntöihin sekä vaatimusten todentamiseksi vaadittaviin toimenpiteisiin. Tuulivoimalaitoksiin kohdistuvien vaatimusten pääkohtia on esitelty vaatimusten todentamiseen liittyvien toimenpiteiden kannalta VJV2007 päivityksen yhteydessä julkaistussa diasarjassa.
 
Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset uudistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana ja nyt suoritettu päivitys pohjustaa vuonna 2012 suoritettavaa laajempaa uudistusta tuulivoiman osalta.
 
Päivitetyt liitteet:
 
LIITE 2: Tuulivoimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset
LIITE 3: VJV-referenssipisteen määrittelyperiaatteet
LIITE 4: Vaatimusten todentaminen käyttöönottokokein
LIITE 5: Lisävaatimukset siirtokykyyn vaikuttaville voimalaitoksille
LIITE 6: Laskentamalleihin liittyvät tiedot
 
Vaatimusten pääkohtia esittelevä diasarja
 
Esitys voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten uudistamisesta
 
Lisätietoja: Tuomas Rauhala, puh. 030 395 5245