;
24.11.2011 16.15
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Tulevan talven tehotilanne Euroopassa

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt ovat varautuneet kiristyneeseen tehotilanteeseen tulevana talvena, koska sähköntuotantokapasiteetti pienenee ja maiden väliset siirtomahdollisuudet ovat osin riittämättömiä. Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n presidentti Daniel Dobbeni toteaa, että vakavia tilanteita varten olemassa olevat reservit ovat tänä talvena pienemmät kuin viime talvena, koska Saksan ydinvoiman alasajo Japanin ydinturman seurauksena on vähentänyt sähköntuotantokapasiteettia.
”Tavanomaisena talvena sähkön kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino ei muodosta riskiä, koska rajasiirtoyhteyksien avulla sähköä voidaan tarvittaessa tuoda muista maista. Jos talvesta tulee ankara suuressa osassa Eurooppaa, joillakin Euroopan alueilla syntyy merkittäviä toimitusvarmuusriskejä”, Daniel Dobbeni sanoo.
 
ENTSO-E julkaisi tänään talvea 2011 - 2012 koskevan tehotilanne-ennusteensa ja katsauksen kesästä 2011. Tehty analyysi osoittaa, että kylmissä sääolosuhteissa joulukuu ja tammikuu voivat olla talven kriittisimmät kuukaudet sähkön toimitusvarmuuden kannalta. Kun Euroopan rajasiirtoyhteydet ovat täydessä käytössä käyttövarmuuden ylläpitämiseksi, Ranskassa voidaan tarvita huomattavaa sähköntuontia naapurimaista, myös Saksasta. Saksa ja Ranska eivät kuitenkaan välttämättä pysty auttamaan toisiaan, jos sää on kylmä molemmissa maissa samaan aikaan.
 
Nyt kun Saksan sähköntuotantokapasiteetti on vähentynyt, ENTSO-E on laajentanut talven tehotilanne-ennusteen laatimista eli se toimii läheisemmässä yhteistyössä Saksan ja sen naapurimaiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa ja käyttää tavanomaisten tehonriittävyystarkastelujen ohella muitakin verkko- ja tehovirtausanalyysejä. Näiden analyysien tulokset viittaavat siihen, että laajoilla alueilla Keski-Euroopassa on olemassa merkittävästi kasvanut kansallisten ja alueellisten käyttöhäiriöiden riski. Saksaa koskevat varmuuslaskelmat osoittavat, että sähköntuotannon ja -kulutuksen välinen ero on pienentynyt merkittävästi. Tämän seurauksena verkon kuormitus kasvaa ja alueelliset jännitetasot laskevat tavanomaisesta.
 
”Keväästä lähtien ENTSO-E ja sen jäsenet ovat valmistautuneet tulevaan talveen. Olemme tarkastelleet yksityiskohtaisesti eri toimenpiteitä, joihin kantaverkkoyhtiöt ja kuluttajat voivat ryhtyä, jos talvesta tulee vaikea”, Dobbeni toteaa. Tulevan talven käyttövarmuuden turvaamiseksi kantaverkkoyhtiöt ovat valmiit ottamaan tarvittaessa käyttöön koordinoituja siirtoverkkoihin ja markkinoihin liittyviä menetelmiä, joista viimeisenä keinona on sähkön jakelun hallittu rajoittaminen. Saksan tilanteen helpottamiseksi käydään kahdenvälisiä keskusteluja naapurimaiden (kuten Itävallan, Sveitsin ja Italian) kantaverkkoyhtiöiltä saatavasta tuesta.
 
Pidemmällä aikavälillä Euroopassa tarvitaan pikaisesti sähkön siirtoverkon vahvistuksia, jotta verkko pystyy vastaamaan kaikkialla Euroopassa tapahtuviin merkittäviin sähköntuotannon muutoksiin. ENTSO-E:n presidentti Daniel Dobbeni toteaa, että ehdotettu energiainfrastruktuuria koskeva lakipaketti on tärkeä infrastruktuurin hyväksymisprosessia jouduttava tekijä.

ENTSO-E julkaisee joka vuoden keväällä ja syksyllä arviot ja ennusteet tulevan kesän ja talven tehotilanteesta Euroopassa. Tämä vaatimus perustuu asetukseen (EY) 714/2009. ENTSO-E:n keväällä 2012 julkaistava raportti arvioi kuluneen talvikauden tehotilannetta ja ennustaa tulevan kesän tehotasapainoa.
ENTSO-E on eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö, joka edustaa 41 kantaverkkoyhtiötä 34 maassa. Euroopan unionin kolmas energiamarkkinapaketti on tuonut ENTSO-E:lle uusia tärkeitä tehtäviä kuten koko EU:ta koskevien verkkosääntöjen ja eurooppalaisen kantaverkon kymmenvuotissuunnitelman laatimisen.