;
5.9.2011 14.00
Ajankohtaista

testitiedote

Konsernin huhti - kesäkuun liikevaihto oli 91 miljoonaa euroa (87 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2010). Kantaverkkotulot olivat 37 milj. euroa (37 milj. euroa) ja tasesähkön myynti oli 38 miljoonaa euroa (31 milj. euroa). IFRS:n mukainen tulos ennen veroja oli -4 miljoonaa euroa (5 milj. euroa) huhti - kesäkuussa.
Konsernin tammi - kesäkuun liikevaihto oli 243 miljoonaa euroa (233 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).
Kantaverkkotulot nousivat vuoden alussa toteutetun kantaverkkotariffin 4,5 % noston vaikutuksesta edellisvuoteen verrattuna ja olivat 115 miljoonaa euroa (112 milj. euroa). Tasesähkön myynti oli 87 miljoonaa euroa (79 milj. euroa). Fingridin osuus eurooppalaisista läpisiirtokorvauksista nousi edelliseen vuoteen verrattuna ja läpisiirtotuotot olivat 13 milj. euroa (10 milj. euroa). Rajasiirtotuotot Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä pysyivät edellisvuoden tasolla. Fingrid ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering AS ovat