;
23.12.2011 10.00
Ajankohtaista

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosisopimukset vuodelle 2012

Fingrid on tehnyt sopimukset yhdeksän reservinhaltijan kanssa kotimaisen voimalaitoskapasiteetin osallistumisesta voimajärjestelmän taajuusohjattujen reservien ylläpitoon vuodelle 2012. Ylläpitoon osallistuvat reservinhaltijat valittiin tarjouskilpailun perusteella. Fingrid saa näillä sopimuksilla käyttöönsä enintään 73 MW taajuusohjattua käyttöreserviä ja 347 MW taajuusohjattua häiriöreserviä. Kulloinkin käytössä oleva reservikapasiteetti riippuu voimalaitosten koneliitynnästä jonka reservinhaltijat vahvistavat päivittäin.
Reservinhaltijoille ylläpidosta maksettava korvaus määräytyi kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 11,97 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 2,80 €/MW,h. Kapasiteettikorvauksen lisäksi taajuusohjatun käyttöreservin aiheuttama tuotantomuutos kompensoidaan säätösähkön hinnalla. Sopimusten kokonaisarvo on noin 11,5 milj. euroa.
 
Nyt tehtyjen sopimusten lisäksi Fingrid hankkii reserviä sopimuksilla Venäjän- ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.
 
Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt ovat keskenään sopineet kunkin yhtiön ylläpitämän reservien määrän. Fingridin osuus pohjoismaisesta taajuusohjatusta käyttöreservistä on noin 140 MW ja taajuusohjatusta häiriöreservistä noin 260 MW.
 
Lisätietoja:  
Anders Lundberg,  puh. 030 395 4171
Vesa Vänskä,  puh. 030 395 5185