;
7.12.2011 12.00
Ajankohtaista

System Operation -puiteohje valmistunut

Eurooppalaisten energiamarkkinaviranomaisten yhteistyöorganisaatio ACER on julkaissut lopullisen System Operation -puiteohjeen ja yhteenvedon julkisesta kuulemisesta.
Puiteohje ohjaa seuraavien vuosien aikana julkaistavien sitovien eurooppalaisten verkon käyttösääntöjen laadintaa, joiden valmistelutyöstä vastaa eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio ENTSO-E.
 
 
ACER on julkaissut sivuillaan myös puiteohjeen julkisen kuulemisen yhteenvedon.
 
 
Lisätietoja: Timo Kaukonen p. 030 395 4228