;
24.5.2011 00.00
Lehdistötiedotteet

Suomen suurin sähköhäiriöharjoitus testaa sähköyhtiöiden ja yhteiskunnan yhteistyötä

Sähköyhtiöt ja viranomaiset järjestävät tänään yhteistyössä mittavan Touko 2011 -harjoituksen, jossa testataan eri osapuolten yhteistyötä sähköjärjestelmän vakavassa ja pitkittyneessä häiriötilanteessa. Harjoituksessa sähköt katkeavat kuvitteellisesti kantaverkosta pakkaspäivänä Suomessa Oulusta etelään. ​
Vuorokauden kestävä suurhäiriöharjoitus järjestetään viranomaisten ja sähköyhtiöiden yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseksi häiriötilanteiden varalta. Tavoitteena on testata kokonaisuuden ohjausta ja tilannekuvan välittämistä kaikille osapuolille vaikeassa tilanteessa, jossa sähköt eivät toimi suuressa osassa maata.
 
Yhteiskunnan toiminta on nykyisin täysin sähkön varassa ja laaja sähkökatko vaikuttaa välittömästi. Jo suhteellisen lyhyet katkot lamauttavat veden jakelun, jäteveden poiston, kauppojen, pankkien ja bensiiniasemien toiminnan sekä osan liikenteestä. Viestintävälineet toimivat myös sähköllä, joten tiedonvälitys on laajassa sähkökatkossa hyvin haasteellista.
 
Harjoituksen lähtökohtana on realistinen, vaikkakin erittäin harvinainen häiriötilanne kantaverkossa.  Kantaverkko on silmukoitu ja siksi yksittäisen johdon vioittuminen ei keskeytä sähkönsiirtoa kantaverkossa. Tekniset häiriöt ovat kuitenkin aina mahdollisia ja useat samanaikaiset vakavat viat voivat aiheuttaa suurhäiriön, jolloin koko maa tai osa siitä on ilman sähköä.
 
Harjoituksessa eletään viime talven kaltaista kuvitteellista talvipakkaspäivää. Harjoitus alkaa laajalla kantaverkon häiriöllä onnettomuustilanteen ja siitä aiheutuneiden vikatilanteiden seurauksena. Testiin joutuu eri osapuolten yhteistyö, kun sähköjä palautetaan kantaverkkoon vaiheittain. Mukana on kaikkiaan vajaa 200 henkilöä ja noin kolmisenkymmentä organisaatiota. Harjoitukseen osallistuvat alueelliset energiayhtiöt osallistuvat harjoitukseen omilla toimipaikoillaan.
 
- Kyseessä on Suomen suurin sähköhäiriöharjoitus, johon osallistuu ensimmäistä kertaa näin monta alan toimijaa. Energiayhtiöt luonnollisesti pitävät säännöllisiä harjoituksia, mutta yhtä kattavaa viranomaisten ja sähköyhtiöiden suurharjoitusta ei ole ennen toteutettu, kertoo harjoitusta johtava Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskuksesta.

Sähköjärjestelmä
muodostuu monesta osasta
 
Suomen sähköjärjestelmä koostuu sähköntuotantolaitoksista, kantaverkosta, jakeluverkoista sekä sähkön kuluttajista. Kantaverkko on sähkön siirron runkoverkko, johon voimalaitokset ja alueelliset jakeluverkot ovat liittyneet. Sähkö siirretään tuotantolaitokselta kantaverkkoon ja kantaverkosta edelleen jakeluverkkoja pitkin kuluttajien käyttöön.
 
- Kantaverkkomme toimitusvarmuus on ollut erinomainen. Laaja suurhäiriö sattui Suomessa viimeksi 35 vuotta sitten. Suurhäiriön riski on kuitenkin aina voimassa. Mikäli kantaverkossa tapahtuisi suurhäiriö, sähköt pyrittäisiin palauttamaan kantaverkon eri osiin vaiheittain. Paikalliset sähköyhtiöt pääsisivät palauttamaan kuluttajille sähköjä vasta tämän jälkeen, kertoi Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
Harjoituksen yksi viesti suurelle yleisölle on se, että sähkökatkoksiin kannattaa varautua. Varautumiseen saa neuvoa ja apua paikallisista sähköyhtiöistä. Puolustusministeriö on julkaissut oppaan Pahasti poikki, Näin selviät pitkästä sähkökatkoksesta. Oppaassa on käytännön vinkkejä kuluttajille, kuinka toimia jos sähköt eivät toimi. Opas on luettavissa internetissä verkko-osoitteessa http://www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf

Lisätietoja:
johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi, Onnettomuustutkintakeskus, puh. 050 543 6066
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, puh. 040 593 8428

Voimatalouspoolin organisoima suurhäiriöharjoitus järjestetään yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä energiayhtiöiden kanssa.

Voimatalouspooli johtaa energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Pooli on perustettu Fingrid Oyj:n ja Huoltovarmuuskeskuksen välisellä sopimuksella ja sen muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto, alueorganisaatio ja energiahuoltoyritykset.