;

Selvitys kotitalouksien sähkömenoista: sähkön osuus kotitalouksien kokonaismenoista on ollut maltillinen

Selvitys kotitalouksien sähkömenoista osoittaa, että niiden osuus kotitalouksien kokonaismenoista on ollut varsin maltillinen ja pysynyt samalla tasolla vuosien varrella. Energiateollisuus ry on teettänyt selvityksen, jonka mukaan vuosina 1985–2006 sähkön osuus suomalaisten kotitalouksien kokonaismenoista on ollut 2,0–2,5 prosenttia.

Selvityksessä kotitaloudet on jaoteltu sähkölämmitys-kotitalouksiin ja kotitalouksiin, joiden päälämmitysmuoto on jokin muu, esimerkiksi kaukolämpö tai öljylämmitys. Sähkölämmitystä käyttävissä talouksissa sähkön osuus menoista on luonnollisesti suurempi kuin muissa talouksissa, mutta vuonna 2006 sähkölämmitteisenkin kotitalouden menoista vain 2,9 prosenttia meni sähköön. Poltto- ja voiteluaineiden osuus näillä talouksilla 4,1 prosenttia ja puhelin- ja internetpalveluiden osuus 2,3 prosenttia.
 
Tutkimusprofessori Ilmo Mäenpään (Oulun yliopiston Thule-instituutti) tekemä selvitys perustuu Tilastokeskuksen kotitalouksien kulutustutkimuksen tietoihin, erityisesti tuoreimpaan, vuoden 2006 tutkimuksen aineistoon. Sen jälkeen sähkön hinta on noussut siten, että reaalinen sähkön verollinen kokonaishinta on nyt noin 30 prosenttia korkeammalla kuin vuonna 2006.

”Viimeisen Eurostatin sähkön hintavertailun (1. puolivuotiskausi 2010) mukaan sähkö oli Suomessa vielä kohtuuhintaista, eikä sähkön osuus kotitalouksien kokonaismenoista ole voinut liiemmälti neljän vuoden aikana muuttua, kun muutkin menot ovat samaan aikaan nousseet”, arvioi Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. Naukkarisen mukaan suurimmat korotuspaineet tulevatkin nyt verottajan suunnalta.


Keskivertoa edustavan sähkölämmittäjän (18 000 kWh/vuosi) lasku nousee vuoden vaihteessa voimaan tulleen energiaverouudistuksen myötä vajaat kahdeksan prosenttia, mikä tarkoittaa kustannusten kohoamista noin 250 eurolla vuodessa. Erilaisten verojen osuus sähkölaskusta nousee yli kolmasosaan.

Sähkön hinta jakaantuu kolmeen osaan: sähköenergia, sähkön jakelu ja verot. Veronkorotuksen jälkeen sähkölämmittäjän sähkölaskussa verojen osuus on 31 prosenttia. Sähkönjakelun osuus on 28 prosenttia ja kilpailun piirissä olevan energian osuus 41 prosenttia. Energiavero laskutetaan kokonaisuudessaan sähkönjakelun yhteydessä.
 
Lisätietoja: Energiateollisuus ry:n tiedote