;
27.1.2011 00.00
Ajankohtaista

Pohjoismaisen taseselvityksen harmonisointiprojektin suunnitelmaraportti on lähetetty kommentoitavaksi

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Energinet.dk, Fingrid, Statnett ja Svenska Kraftnät käynnistivät vuonna 2010 yhteispohjoismaisen projektin taseselvityksiensä harmonisoinnista.
Kyseinen projekti on myös yhtenä osa-alueena kehitettäessä yhteispohjoismaisia vähittäismarkkinoita. Projektilta valmistui joulukuussa 2010 suunnitelmaraportti yhteispohjoismaisesta taseselvityksestä käsittäen yhdenmukaiset taseselvityssäännöt sekä taseselvityksen ja tasoituslaskutuksen yhden pohjoismaisen taseselvitysyksikön kautta. Suunnitelmaraportti on lähetetty suomessa toimiville sidosryhmille kommentoitavaksi ja kommentteja odotetaan 28. helmikuuta 2011 mennessä. Raportti löytyy osoitteesta http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/palvelut/tasepalvelut/nordic_balance_settlement/
 
Lisätietoja:
Pasi Aho, Fingrid Oyj, puh.030 395 5262 
pasi.aho@fingrid.fi
 
Pasi Lintunen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5218
pasi.lintunen@fingrid.fi