;

Jakeluverkonhaltijoiden yhteinen häiriösivu avattu

Suomen kaikkien jakeluverkonhaltijoiden yhteinen häiriösivu on avattu osana Energiateollisuus ry:n internetsivuja. Sivun linkitysten kautta saa ajankohtaista tietoa mahdollisista sähkönjakelun keskeytystilanteista eli sähkökatkoista.
Häiriösivu tarjoaa mahdollisuuden löytää kaikkien Suomen jakeluverkonhaltijoiden häiriösivustot ja tarvittavat yhteystiedot yhdestä paikasta. Sivulla on Suomen jakeluverkkoaluekartta, johon on merkitty kunkin jakeluverkonhaltijan verkkoalue. Verkkoaluetta klikkaamalla pääsee suoraan kyseisen alueen verkonhaltijan omalle häiriösivulle tai sivulle, josta löytyvät tarvittavat yhteystiedot, esimerkiksi vikapalvelun puhelinnumero.
 
Sivulla julkaistaan myös muuta ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa sähkönjakelun keskeytystilanteista. Sivu on osoitteesta http://www.energia.fi/hairio.
 
Lisäksi sivulle pääsee suorasta linkistä Energiateollisuuden internetsivujen etusivulta http://www.energia.fi ylänostolaatikon kohdasta ”Sähkökatkot”.
 
Lisätietoja: Energiateollisuus ry