;
7.9.2011 11.00
Pörssitiedotteet

Fingrid korottaa kantaverkkomaksuja

Fingrid Oyj korottaa vuoden 2012 alusta kantaverkkomaksuja keskimäärin 30 prosenttia. Maksukorotukset perustuvat kantaverkkotoiminnan kustannustason nousuun sekä yhtiön suureen investointiohjelmaan kantaverkon ikääntyneiden osien korvaamiseksi ja uuden tuotannon liittämiseksi kantaverkkoon.
Fingridin kokonaisinvestoinnit kuluvana vuonna ovat noin 270 miljoonaa euroa.  Investointitahti kantaverkon vahvistamiseksi jatkuu kiivaana: yhteensä seuraavan kymmenen vuoden aikana Fingrid varautuu investoimaan 1,7 miljardia euroa uusiin siirtoyhteyksiin ja varavoimalaitoksiin.
 
Kaiken kaikkiaan yhtiön suunnitelmissa on rakentaa lähes 3000 kilometriä voimajohtoja ja 30 sähköasemaa. Investointiohjelma pitää sisällään useita suurhankkeita kuten kaksi merikaapelisiirtoyhteyttä sekä Forssan varavoimalaitoksen rakentamisen. Uusien siirtoyhteyksien lisäksi 1960- ja 1970-luvulla rakennettuja sähköasemia ja voimajohtoja peruskorjataan.
 
Kantaverkkomaksujen nousu on monen tekijän summa. Yhtiö onkin kertonut kantaverkkomaksujen korotuspaineista jo usean vuoden ajan. Mittavan investointiohjelman lisäksi kantaverkkotoiminnan markkinaehtoiset kustannukset ovat kasvamassa.
 
- Fingridin kantaverkkotulot ovat tänä vuonna noin 220 miljoonaa euroa. Vuosittaiset varavoima- ja reservikustannukset tulevat nousemaan noin 20 miljoonaa euroa nykyisestä 30 miljoonasta eurosta. Fingridin hankkimien verkon sähköhäviöiden määrä on myös kasvussa ja yhtiön häviösähkökustannukset ovatkin nousemassa noin 70 miljoonaan euroon seuraavien vuosien aikana. Tämän lisäksi yhtiön rahoituskulut nousevat nykytasolta noin 20 miljoonaa euroa tulevina vuosina, kertoi toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingridistä.
 
Teollisuuden ja energiayhtiöiden kantaverkkomaksut nousevat ensi vuoden alusta keskimäärin 30 prosenttia. Uusi sopimuskausi on nelivuotinen, mutta kantaverkkomaksut tarkistetaan vuosittain. Kantaverkkotariffin rakenne säilyy pääosin samanlaisena kuin ennenkin, mutta sähkön tuottajien maksuosuus hieman kasvaa.
 
- Fingridin kantaverkkomaksut nousevat jatkossa portaittain tasolle, joka vastaa  energiamarkkinaviranomaisen sallimaa kantaverkkotoiminnan tuottotasoa. Yhtiö on viimeisten neljän vuoden aikana perinyt kantaverkkomaksuja noin 250 milj. euroa alle energiamarkkinaviranomaisen salliman tuottotason, mutta tätä alituottoa ei peritä uusissa maksuissa, sanoi Jukka Ruusunen.
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 tai
talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, puh. 040 519 5041