;
18.5.2011 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid käynnistää ympäristöselvitykset uusien ydinvoimaloiden liittämisestä kantaverkkoon

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj varautuu liittämään uudet ydinvoimayksiköt kantaverkkoon ja käynnistää kesän aikana ydinvoimahankkeisiin liittyvien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen valmistelun. Taustaselvitykset alkavat useilta paikkakunnilta Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Hämeessä sekä myöhemmässä vaiheessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. ​
Fingridillä on sähkömarkkinalakiin perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen ilmasto- ja energiastrategia, eurooppalaisten
sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen. Uudet ydinvoimalaitosyksiköt on liitettävä sähköverkkoon siten, että ne pystyvät syöttämään tuottamansa sähkötehon ja toimimaan turvallisesti kaikissa sähköjärjestelmän tilanteissa.
 
Kantaverkkovahvistusten toteuttaminen edellyttää hankkeiden suunnittelu- ja ympäristöselvitysten vaiheistamista.  Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköön liittyvien 400 kilovoltin voimajohtoreittien ympäristövaikutusten arviointi käynnistetään tämän vuoden syksyllä. Työssä tarkastellaan voimajohtoreittejä Olkiluodosta Raumalle ja sieltä edelleen Ulvilaan, Forssaan ja Lietoon.
 
Fennovoima Oy:n Fennovoima 1 -ydinvoimalaan liittyvien 400 kilovoltin voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointi tehdään vain valitulle laitospaikalle. Fennovoima rakentaa ydinvoimalansa Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle tai Lapin Simoon.
Fingrid tekee päätökset voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta myöhemmin ydinvoimalaitoshankkeista vastaavien yhtiöiden päätöksenteon etenemisen mukaisesti.
 
YVA-menettelystä
tietoa voimajohtojen suunnitteluun
 
Voimajohtohankkeisiin sovelletaan lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), jonka avulla johtoreitit tarkentuvat ympäristövaikutuksista saatavien tietojen perusteella. Voimajohtojen yleissuunnittelu ja luvitusprosessit tapahtuvat myöhemmässä vaiheessa ennen voimajohtojen rakentamista.
 
YVA-menettelyssä keskeistä on kansalaisten tiedonsaanti ja osallistumismahdollisuus. Edellä mainitut voimajohtohankekokonaisuudet ulottuvat useille kymmenille paikkakunnille. Kussakin hankkeessa laaditaan aluksi arviointiohjelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Tiedottamista ja osallistumista varten hankkeille tullaan perustamaan verkkosivustot palveluun www.fingrid.fi (ympäristö>YVA-menettelyt).
  
Lisätietoja: Fingrid Oyj, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 tai
Fingrid Oyj, johtaja Pertti Kuronen, puh. 0400 462 614