;
16.11.2011 12.30
Lehdistötiedotteet, Projektit

EstLink 2 -projektissa muurattiin peruskivi Virossa Püssissä

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering rakentavat yhteistyössä uuden EstLink2 sähkönsiirtoyhteyden Suomen ja Viron välille. Projektissa muurattiin tänään Virossa peruskivi, kun Püssin tasasähköaseman rakenteisiin suljettiin hankkeen aikakapseli. Uusi merikaapeliyhteys on tärkeä osa Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämistä. Yhteys otetaan kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 alkupuolella.
EstLink 2 tasasähköyhteys Suomen ja Viron välille on siirtokapasiteetiltaan 650 megawattia kasvattaen maiden välistä siirtokapasiteettiä 1000 megawattiin. Yhteyden kokonaispituus on noin 170 kilometriä, josta noin 14 kilometriä on avojohtoa Suomessa, noin 145 kilometriä Suomenlahden pohjaan upotettavaa merikaapelia ja noin 12 kilometriä maakaapelia Virossa.
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 320 miljoonaa euroa, joka jaetaan Fingridin ja Eleringin kesken.  EstLink 2 -yhteys saa investointitukea EU:lta 100 miljoonaa euroa osana EU:n laajaa elvytyspakettia.
 
EstLink2 tasasähköyhteys rakennetaan parantamaan Itämeren alueen sähköjärjestelmän käyttövarmuutta ja markkinoiden integroitumista. Hanke on edennyt ripeästi. Yhteyden maanrakennustyöt Anttilan sähköasemalla ja Nikuvikenin kaapelipääteasemalla ovat valmistuneet viime kesän aikana. Myös sähköasemien rakennus- ja asennustyöt Suomessa ja Virossa ovat käynnistyneet, samoin voimajohdon rakennustyöt Suomessa. Merikaapelin tyyppitestaukset ja kaapelin valmistus Norjassa ovat niin ikään käynnissä.
 
Tasasähköyhteyden peruskiven muuraustilaisuudessa puhuivat muun muassa Viron talous- ja viestintäministeri Juhan Parts, Suomen asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru ja Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sekä Eleringin toimitusjohtaja Taavi Veskimägi.
 
- Vuonna 2014 valmistuva EstLink 2 tulee lähes kolminkertaistamaan Suomen ja Viron välisen siirtokapasiteetin tehostaen siten huomattavasti sähkön tukkumarkkinoiden toimintaa Itämeren alueella. Siirtokapasiteetin määrä kun on sähkömarkkinoilla ratkaisevasti kilpailua edistävä tai estävä tekijä. Kun sähköä voidaan siirtää esteettömästi maiden rajojen yli, markkinat ovat suuremmat ja tehokkaammat, Jukka Ruusunen totesi.
 
Taavi Veskimägi painotti, että EstLink 2 on hyvä esimerkki laajasta kansainvälisestä yhteishankkeesta, joka avaa koko alueen sähköntuottajille ja kuluttajille uusia mahdollisuuksia ja lisää kilpailua sähkömarkkinoilla.
 
- Markkinoiden avautuessa tämä on erityisen tärkeää virolaisille kuluttajille, koska Viron avoimet sähkömarkkinat ovat keskittyneet yhden tuottajan varaan. EstLink 2 on hyvin merkittävä hanke Viron energian huoltovarmuuden ja sähkömarkkinoiden kehityksen kannalta. Yhdessä EstLink 1 -yhteyden kanssa se tarjoaa 1000 megawatin suuruisen siirtokapasiteetin Viron ja Pohjoismaiden välillä. Kokonaiskapasiteetin pitäisi riittää varmistamaan sähkön rajoittamaton siirtomahdollisuus, joten sähköä voidaan myydä ja ostaa Viron ja Suomen välillä lähes kaikkina tunteina. Näin alueella kilpailevat eri sähköntuottajat voivat tarjota kuluttajille parhaan mahdollisen hinnan, Veskimägi lisää.
 
 
EstLink2:n vaiheet:
  • Ympäristövaikutusten selvittäminen, reittivalinnat, meren pohjan pohjatutkimukset sekä erilaisten lupien hakeminen Suomessa ja Virossa. Kaikki periaateluvat on saatu 2010.
  • Sähköverkon vahvistustyöt Virossa. Urakoitsija Empower. Kaikki vahvistustyöt Virossa ovat valmiit.
  • Maanrakennustyöt Anttilassa ja Nikuvikenissä. Urakoitsija Konevuori Oy, Maanrakennustyöt ovat valmiit.
  • Sähköasemien laajennukset Suomessa (Anttila) ja Virossa (Püssi). Urakoitsija Suomessa on Empower Oy ja Virossa Siemens Osakeyhtiö Viron aluetoimisto.
  • HVDC (High Voltage Direct Current) konvertteriasemien rakentaminen Suomeen (Anttila) ja Viroon (Püssi). Urakoitsija on konsortio Siemens AG ja Siemens Osakeyhtiö.
  • Tasasähköilmajohdon rakentaminen Suomessa konvertteriasemalta merikaapelin päätepisteelle. Urakoitsija on ranskalainen ETDE.
  • Merikaapelin valmistus ja laskeminen sekä tasasähkömaakaapelin rakentaminen Virossa konvertteriasemalta Püssistä merikaapelin päätepisteelle Nikuvikeniin. Urakoitsija on Nexans Norway AS.

Lisätietoja:
Fingrid/ toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 ja
Fingrid/ projektipäällikkö, Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219
 
Elering/ toimitusjohtaja Taavi Veskimägi, puh. + 37 250 10168
Elering/ projektipäällikkö Reigo Haug, puh. + 37 252 54 095
 
Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.