;
28.3.2011 00.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

entsoepilotcodeENTSO-E:n Pilot Code -pilottiprojektin loppuraportti on julkaistu

ENTSO-E on 23.3.2011 julkaissut niin kutsutun Pilot Code -pilottiprojektin loppuraporttina alustavan luonnoksen voimalaitosten järjestelmäteknisiä vaatimuksia käsittelevästä verkkosäännöstä ("ENTSO-E draft requirements for Grid Connection Applicable for all Generators"). ​
Kesällä 2009 aloitetun Pilot Code -pilottiprojektin tavoitteena on ollut valmistella vuoden 2011 aikana julkiselle lausuntokierrokselle toimitettavaa ensimmäistä yleiseurooppalaista verkkosääntöä, joka käsittelee voimalaitoksille asetettavia voimajärjestelmäteknisiä vaatimuksia. Projektin aikana on myös arvioitu, kerätty kokemuksia ja kehitetty verkkosäännöstöjen valmisteluprosessia mm. sidosryhmäyhteistyön sekä prosessiin liittyvän viestinnän näkökulmista.
 
Nyt julkaistava loppuraportti pohjautuu 7.12.2010 julkaistuun ERGEG:n verkkoonliittymissäännöstöjä koskevaan puiteohjeeseen, kun taas lopullinen verkkosäännöstö tulee perustumaan eurooppalaisten energiamarkkinaviranomaisten yhteistyöorganisaatio ACER:n puiteohjeeseen, jonka luonnos on parhaillaan julkisella lausuntokierroksella. Julkaisuajankohta huomioiden yksi ENTSO-E:n loppuraportin tavoitteista onkin tukea ACER:n puiteohjeluonnoksen kommentointia, koska raportti havainnollistaa konkreettisella tavalla, miten ERGEG:n puiteohje ja sen tulkinnat vaikuttavat verkkosääntöjen sisältöön.
 
Loppuraportin keskeinen tavoite on esittää valmistelutyön lopputulokset ja toimia näin ollen varsinaisen voimalaitosten järjestelmäteknisiin vaatimuksiin liittyvän verkkosäännöstön taustaselvityksenä. Suorana jatkona nyt päättyneelle pilottiprojektille ENTSO-E aloittaa varsinaisen verkkosäännöstön aktiivisen valmistelun ja tavoitteena on, että verkkosäännöstön julkinen lausuntokierros voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti ACER:n verkkoonliittymissäännöstöjä koskevan puiteohjeen virallisen julkaisun jälkeen.
 
Loppuraportti on saatavilla ENTSO-E:n kotisivuilta: Raportti
 
Lisätietoja:
Tuomas Rauhala, puh. 030 395 5245 ja Jussi Jyrinsalo, puh. 030 395 5118