;
19.10.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Yllikkälä-Huutokoski voimajohdon urakoitsijat valittu

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on tehnyt urakkasopimukset 400 kilovoltin voimajohdon rakentamiseksi Lappeenrannasta Joroisille. Pohjoisen osa urakoi suomalainen Eltel Networks ja eteläisen osan ranskalais-puolalainen ETDE-SELPOL. Työt maastossa käynnistyvät jo tänä syksynä. ​
Fingrid rakentaa yli 150 kilometrin pituisen voimajohdon Lappeenrannan Yllikkälän ja Joroisten Huutokosken välille. Voimajohtourakka jaetaan kahteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen. Lisäksi uusitaan kaksi sähköasemaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 80 miljoonaa euroa.
 
Pohjoisen osan voimajohtohankkeesta, Mikkelin Visulahden sähköaseman ja Joroisten Huutokosken sähköaseman välille, rakentaa suomalainen Eltel Networks. Eteläisen osan eli Lappeenrannan Yllikkälän sähköaseman ja Mikkelin Visulahden sähköaseman välisen urakan puolestaan toteuttaa ranskalais-puolalainen ETDE-SELPOL. Molemmista urakoista järjestettiin kansainväliset urakkakilpailut.
 
Yllikkälä-Huutokoski voimajohtohanke on osa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin mittavaa investointiohjelmaa, jolla vahvistetaan kantaverkkoa uutta sähköntuotantoa varten ja vastataan Suomen energia- ja ilmastostrategian haasteisiin.
 
Sähkönsiirtoyhteys palvelee sekä paikallisia että koko Suomen tarpeita.  Siten voimajohto mahdollistaa omalta osaltaan sen, että Suomen kantaverkkoon voidaan liittää 2500 megawattia lisää tuulivoimaa ja myös liittää uudet ydinvoimayksiköt sähköverkkoon vuoteen 2020 mennessä. 
 
Valmistuu osin jo syksyllä 2012
 
Yllikkälän ja Huutokosken välisen voimajohdon pohjoinen osa valmistuu käyttöön syksyllä 2012 ja eteläinen osa keväällä 2013.  Voimajohdolle on myönnetty lunastuslupa heinäkuussa ja työt maastossa alkavat puuston poistolla tänä syksynä. Varsinaiset voimajohdon rakentamistyöt alkavat perustustöillä tammikuussa 2011. 
 
Uusi 400 kilovoltin voimajohto rakennetaan kokonaisuudessaan olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Suurin osa voimajohdosta rakennetaan yhteispylväisiin 110 kilovoltin voimajohtojen kanssa. Ratkaisu säästää merkittävästi johdon alle jäävää maata.
 
Lisätietoja:
Fingrid, varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 030 395 5129 tai
Fingrid, projektipäällikkö Antti Linna, puh. 030 395 5168