;
16.9.2010 16.00
Lehdistötiedotteet

Yllikkälä - Huutokoski voimajohtoalueen lunastusmenettely käynnissä

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid käynnistää Lappeenrannan ja Joroisten välille tulevan noin 150 kilometrin pituisen voimajohdon rakennustyöt loppuvuodesta. Rakentamista edeltävät lunastustoimitusten alkukokoukset eri kunnissa. Kokouksissa kerrotaan muun muassa hankkeen rakentamisaikataulusta, puuston poistosta ja lunastuskorvausperiaatteista. Lunastuskorvauksista päättää lakiin perustuen puolueeton lunastustoimikunta. ​
Voimajohtojen lunastustoimituksesta vastaa maanmittaustoimiston määräämä lunastustoimikunta. Toimituksen osapuolina ovat maankäyttöoikeuden lunastava voimansiirtoyhtiö ja toisaalta maanomistajat, joille voimasiirtoyhtiö maksaa korvauksia.

Yllikkälän ja Huutokosken välisen voimajohdon alkukokouksista on tiedotettu kuulutuksilla paikkakuntien sanomalehdissä ja kuntien ilmoitustauluilla. Lisäksi Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon maanmittaustoimistot ovat lähettäneet maaomistajille kutsukirjeet. Kokousten ajankohdat on myös nähtävillä internetissä Maanmittauslaitoksen sivuilla ( www.maanmittauslaitos.fi/).

Alkukokoukset järjestetään kymmenen kunnan osalta kahdeksalla paikkakunnalla, ensimmäinen kokous pidetään Ristiinassa ensi viikolla maanantaina 20.9.
 
Käytännön oltava tasapuolinen

Voimajohdot, kuten myös maantiet, maakaasuputket ja rautatiet, ovat osa yhteiskunnalle välttämätöntä infrastruktuuria. Viimeisen vuoden aikana julkisuudessa on keskusteltu laajasti voimajohtorakentamiseen liittyvien lunastuskorvausten oikeasta tasosta. Maksetuista korvauksista on ollut esillä paljon myös virheellistä tietoa.

- Kärjekkäimpien väitteiden mukaan nykyinen lunastusmenettely jättää maanomistajat käytännössä ilman korvausta maan käytöstä.  Todellisuudessa kuitenkin viime vuosien lunastustoimituksissa korvaustaso on ollut varsin kohtuullinen ja hyväksyttävä. Korvauksista päättää aina puolueeton lunastustoimikunta, vain siten taataan maanomistajien tasapuolinen kohtelu, kertoo Fingridistä maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm, joka on läsnä kaikissa alkukokouksissa.

- Mikäli korvauskäytännössä katsotaan olevan jälkeenjääneisyyttä, Fingrid ei tietenkään vastusta käytännön ajantasaistamista, Alm jatkaa.
 
Toteutuneet korvaukset kohtuullisia

Lunastuskorvaukset muodostuvat kohteen korvauksesta kuten johtoaukean maapohjasta, puustosta ja rakennelmista. Haitankorvaus määrätään muun muassa pylväs- ja kulkuhaitasta pelloilla, vahingonkorvauksia määrätään muun muassa ennenaikaisesta hakkuusta tai taimikon menetyksestä.

Eniten kritiikkiä ovat saaneet metsän maapohjan lunastuskorvaukset, joiden korvauskäytännöissä sovelletaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion niin sanottuja summa-arvotaulukoita. Metsän maapohjan taulukkoarvot kuvaavat maapohjan taloudellista arvoa metsätalouskäytössä.

- Tämän lisäksi metsänomistajille korvataan luonnollisesti taimikot ja puuston kasvutappio, joka jää saamatta ennenaikaisen hakkuun takia. Hakatun kaupallisen puuston hinnan saa kukin maaomistaja itselleen. Fingrid hoitaa myös omalla kustannuksellaan puiden hakkuun ja korjuun, jos maanomistaja näin haluaa, Alm kertoo.

Viimeaikaisissa lunastustoimituksissa tuottoarvotaulukoiden mukaisia metsätyypeittäisiä maapohjan yksikköhintoja on lisäksi esitetty korotettavaksi 50 prosentilla. Näin muun muassa siksi että nykyisin metsämaalla katsotaan olevan lisäarvoa aiempaa enemmän muun muassa virkistyskäytössä.

- Esimerkiksi vuonna 2009 loppuun saatetussa voimajohtoalueen lunastustoimituksessa Lappeenrannan ja Joutsenon välillä, parhaan metsämaan hinta oli 870 euroa hehtaarilta ja kuivan kankaan 420 euroa hehtaarilta. Tämän lisäksi on korvattu kasvutappioita riippuen puuston ja taimikon iästä. Kasvutappiokorvaukset vaihtelevat runsaasta sadasta eurosta tuhansiin euroihin, kertoo Alm toteutuneista lunastuksista.
 
Tapion summa-arvo ylittää toteutuneen metsän kauppahinnan

Metsäntutkimuslaitos METLA selvitti vuosina 2006 - 2007 tehtyjen metsäkauppojen kauppahintoja ja vertasi kaupan kohteita niistä Tapion summa-arvotaulukoiden perusteella määriteltyihin hintoihin. Tuloksen mukaan Tapion summa-arvotaulukoilla määrättyjen hinta oli keskimäärin 70 prosenttia kauppa-arvoa korkeampi.

- Tämä johtuu muun muassa siitä, että normaalissa summa-arvomenetelmällä tehdyssä metsänarvioinnissa yhteenlaskettuun summa-arvoon tehdään lopuksi kokonaisarvon korjaus, joka saattaa laskea hintaa vielä useita kymmeniä prosentteja. Lunastuskorvauksia summa-arvolla määriteltäessä ei tehdä vähentävää kokonaisarvon korjausta, mikä lisää lunastuskorvaustason etumatkaa kohteen käypään hintaan, Alm kertoo.
 
Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm, puh. 030 395 5101 tai 0400 442 405

Ylikkälä-Huutokoski voimajohtohankkeen lunastustoimitusten alkukokoukset:
  • Lappeenranta, Taipalsaari, Lappeenrannan kaupungintalo, 2. kerroksen kokoustila, Willimies, ma 27.9.2010 klo 9.30
  • Lemi, Lemin kunnantalo, valtuustosali, Toukkalantie 2, Lemi, ti 28.9.2010 klo 9.30
  • Savitaipale, Suomenniemi, Savitaipaleen kunnantalo, valtuustosali, Kirkkotie 6, Savitaipale, ma 4.10.2010 klo 9.30
  • Ristiina, Koulukeskus, Setälä-sali, Mäkitie 30, Ristiina, ma 20.9.2010 klo 9.30
  • Mikkeli, Rantakylätalo, Rantakylä-sali, Kunnanmäki 7, Rantakylä, pe 24.9.2010 klo 9.30
  • Juva, Juvan kunnantalo, valtuustosali, Juvantie 13, Juva, ke 22.9.2010 klo 9.30
  • Pieksämäki, Kanttilatalo, Kanttila-Sali, Pertinkuja 1, Naarajärvi, to 21.9.2010 klo 9.30
  • Joroinen, Joroisten kunnantalo, valtuustosali, Mutalantie 2, Joroinen, to 23.9.2010 klo 9.30