;

Verkkoyhtiöt haluavat eroon pitkistä sähkökatkoista

Verkkoyhtiöt ja Energiateollisuus ry (ET) haluavat eroon pitkistä sähkökatkoista. Kesän myrskyt nostivat taas kerran esiin ikääntyvän sähköverkon haavoittuvuuden sekä nyky-yhteiskunnan vaatimukset luotettavasta sähkönsaannista. Verkkoyhtiöt ovat vuosina 2009–2010 yhteistyönä määritelleet tulevaisuuden sähkönjakelun varmuudelle kovat tavoitteet.
”Haluamme siirtää pitkät sähkökatkot historiaan. Laajamittaiset peruskorjaukset sähköverkoissa ovat alkaneet ja viemme työn läpi seuraavan parinkymmenen vuoden aikana tavoitteena säilyttää sähkön siirron kohtuullinen hinnoittelu”, Energiateollisuus ry:n sähköverkkotoimialan johtaja Kenneth Hänninen toteaa.
 
Verkkoyhtiöiden ja Energiateollisuuden sähkönjakelun tavoitteiden perustana on jo aiemmin valmistunut sähköverkkotoiminnan tulevaisuuden visio 2030. Se linjaa miten sähköverkkoja on uudistettava, jotta ne täyttävät yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeet. Perusuudistukset on toteutettava tavalla, joka takaa jakelun varmuuden kaikissa tilanteissa.
 
Sähköverkkojen elinkaaret ovat vuosikymmenten mittaisia ja investoinnit pääomaa vaativia. Tämän vuoksi uudistamisnopeus on rajallinen, ja aikatauluksi on asetettu seuraavat parikymmentä vuotta. Energiateollisuuden sähkönjakelun varmuuden tavoitetasot muodostavat perustan sähköverkon suunnittelulle.
 
”Tavoitteemme on, että yksittäisen asiakkaan sähkökatko tai -katkot eivät vuositasolla ylitä yhteensä kuutta tuntia. Tämä vastaa 99,9 prosentin käyttövarmuutta. Kaupunkialueilla tavoitetaso on vieläkin tiukempi, korkeintaan yksi tunti koko vuoden aikana. Tavoitteemme on todella kova, eikä toteudu hetkessä. Muutokselle on varattava aikaa pari vuosikymmentä, jotta verkkoinvestointien vaikutus asiakkaan siirtohintaan on kohtuullinen."
 
Nykyverkon ilmajohtojen korvaaminen maakaapelilla on tehokas keino suojautua myrskyjä vastaan. Se ei ole kuitenkaan ainoa, eikä sovi joka paikkaan. ”Sähkökatkoihin voidaan vaikuttaa monin tavoin. Esimerkiksi vika-alue voidaan rajata lisäämällä verkostoautomaatiota, ja korjausaikoja voidaan lyhentää siirtämällä johdot metsistä tienvarsille”, Hänninen kuvaa vaihtoehtoja.
 
Sähkönverkon investoinnit edellyttävät paitsi riittävää rahoituspohjaa, myös johtojen sijoittamisen helpottamista. ”Rakentamisen lupaprosesseja pitää nopeuttaa ja erityisesti johtojen ja kaapelien sijoittamista tiealueelle helpottaa”, Hänninen esittää.
 
Lähde ja lisätietoja Energiateollisuus ry