;
10.9.2010 00.00
Ajankohtaista

Uudet pohjoismaiset siirtoyhteyshankkeet parantavat sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden verkonvahvistushankkeet etenevät. Keskiviikkona 7.9. vihittiin käyttöön Tanskassa 600 megawatin tasasähköyhteys "Store Baelt" läntisen ja itäisen Tanskan välillä. Norjan ja Ruotsin välinen Nea-Järpströmmen yhteys vihittiin puolestaan käyttöön viime kesäkuun alussa viime syksyisen käyttöönoton jälkeen. Kolmas näistä ns. pohjoismaisista priorisoiduista verkkoinvestoinneista Fenno-Skan2 on valmistumassa reilun vuoden päästä.
FennoSkan 2:n jälkeen on valmistumassa Suomen ja Viron välinen merikaapeliyhteys EstLink2, jonka on suunniteltu tulevan käyttöön vuoden 2014 alussa. Pohjoismaisten ja eurooppalaisten kantaverkkojen vahvistussuunnitelmista kerrotaan tarkemmin hiljattain valmistuneessa Entso-E:n kymmenvuotissuunnitelmassa Ten-Year Network Development Plan (TYNDP), joka on saatavissa Entso-E:n kotisivuilta ( https://www.entsoe.eu/index.php?id=282).