;

Tutkimus selvittää pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia sydämentahdistimiin

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on saanut rahoitusta Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:ltä ja Fingrid Oyj:ltä tutkimukseen yhteensä 40 000 euroa. Hankkeessa selvitetään voimajohtoihin liittyvien pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia sydämentahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin.

Juuri alkaneen hankkeen päätavoitteena on tutkia sähkönsiirron ja -jakelun aiheuttamien sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia sydämentahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin. Tulokset hyödyttävät sähkön siirto- ja jakeluyrityksiä, viranomaisia sekä tahdistimien valmistajia ja käyttäjiä.

”Sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien määrä lisääntyy väestön ikääntyessä. Siksi on hyvä tutkia tarkemmin, aiheuttavatko sähkönsiirto ja -jakelu kenties häiriötä näihin laitteisiin”, sanoo professori Leena Korpinen TTY:n energia- ja prosessitekniikan laitokselta.

Hankkeessa käydään läpi kirjallisuutta sähkönsiirron ja -jakelun aiheuttamien sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksista sydämentahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin.

Lisäksi suunnitellaan koejärjestely, jonka avulla testataan käytännössä kenttien vaikutuksia tahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin 400 kV voimajohtojen alla. Koejärjestelyssä tahdistimiin kohdistuu mahdollisimman totuudenmukainen voimajohdon aiheuttama kenttävaikutus ilman, että potilas on testissä mukana.