;
28.12.2010 00.00
Ajankohtaista

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosisopimukset vuodelle 2011

Fingrid on tehnyt sopimukset seitsemän reservinhaltijan kanssa kotimaisen voimalaitoskapasiteetin osallistumisesta voimajärjestelmän taajuusohjattujen reservien ylläpitoon vuodelle 2011.
Ylläpitoon osallistuvat reservinhaltijat valittiin tarjouskilpailun perusteella. Fingrid saa näillä sopimuksilla käyttöönsä 71 MW taajuusohjattua käyttöreserviä ja 244 MW taajuusohjattua häiriöreserviä.
 
Reservinhaltijoille ylläpidosta maksettava korvaus määräytyi kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 9,97 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 1,48 €/MW,h. Kapasiteettikorvauksen lisäksi taajuusohjatun käyttöreservin aiheuttama tuotantomuutos kompensoidaan säätösähkön hinnalla. Sopimusten kokonaisarvo on noin 8 milj.euroa.
 
Nyt tehtyjen sopimusten lisäksi Fingrid hankkii reserviä vuosisopimuksilla Venäjän- ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista.
 
Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöt ovat keskenään sopineet kunkin yhtiön ylläpitämän reservien määrän. Fingridin osuus pohjoismaisesta taajuusohjatusta käyttöreservistä on noin 140 MW ja taajuusohjatusta häiriöreservistä noin 240 MW.
 
Lisätietoja: Anders Lundberg p. 030 395 4171 
                     Vesa Vänskä p. 030 395 5185