;
29.9.2010 16.00
Lehdistötiedotteet

Suomen ja Viron välinen uusi merikaapeli varmistunut

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on vahvistanut EstLink 2 merikaapelin rakentamisen nopeutetulla aikataululla. Fingrid asetti keväällä investointipäätöksensä ehdoksi Viron sähkömarkkinoiden toimivuuden ja EU:n 100 miljoonan euron tuen hankkeelle. Molemmat ehdot ovat Fingridin mukaan täyttyneet ja 320 miljoonan euron merikaapeli toteutetaan yhteistyössä Viron kantaverkkoyhtiö Eleringin kanssa. ​
Suunniteltu uusi siirtoyhteys on 650 megawattia. Uusi sähkönsiirtoyhteys nostaa maiden välisen kokonaissiirtokapasiteetin siten noin 1000 megawattiin yhdistäen Pohjoismaiset ja Baltian sähkömarkkinat Itämeren alueen markkinaksi. Yhteys myös turvaa Itämeren alueen sähkön toimitusvarmuutta. Tavoitteena on ottaa uusi linkki kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 alussa.

Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spot avasi uuden Estlink -hinta-alueen huhtikuun alussa. Viron sähkömarkkinat ovat lähteneet Nord Pool Spotin mukaan vilkkaasti käyntiin ja markkinoiden alku on ollut menestyksekäs. Elspot-sähkön osuus Viron sähkön kulutuksesta on jo lähes 40 prosenttia.
 
Markkinat ovat myös hyödyntäneet Elspot-kauppaan varatun siirtokapasiteetin lähes täysimääräisesti. Kantaverkkoyhtiöt vuokrasivat ensin Estlink 1:n yhteydestä keväällä 250 megawattia siirtokapasiteettia ja 20.9. lähtien yhteyden koko 350 megawatin kapasiteetti on ollut markkinoiden käytössä.

Kapasiteetin kysyntä on itse asiassa ylittänyt tarjonnan: Viron ja Suomen välinen yhteys on ollut yksi pohjoismaisen pörssialueen tukkoisimmista rajoista. Viron ja Suomen hinnat ovat eronneet noin 50 prosenttia ajasta, mikä omalta osaltaan osoittaa uuden EstLink 2 -yhteyden tulevan tarpeeseen.

EU:n komissio pitää Suomen ja Viron välistä siirtoyhteyttä erittäin tärkeänä hankkeena ja siksi se myönsikin 100 miljoonan euron EU-tuen heinäkuussa 2010.

Hankkeeseen liittyvät lupahakemukset on toimitettu viranomaisille keväällä 2010 ja kaikki projektin keskeiset tarjouskyselyt ovat meneillään. Urakkasopimukset on tarkoitus allekirjoittaa toimittajien kanssa vielä vuoden 2010 aikana. Maanrakennustyöt alkavat Anttilan sähköasemalla Porvoossa jo syksyllä 2010, jotta aikataulutavoitteissa pysytään.

Lisätietoja:
Fingrid/ toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 ja
projektipäällikkö Risto Ryynänen, puh. 040 519 5093